Anställning av "Verksamhetsansvarig förvaltare"

06 november 2020 Vi välkomnar Malin Roslund till Brf Gräslöken som föreningens nya förvaltare och verksamhetsansvarige. Malin kommer att börja uppdraget den 1 februari 2021 och blir då en viktig och värdefull kraft för att förvalta och utveckla våra fastigheter och vår medlemsservice.
Bild på Malin Roslund

”Efter en rekryteringsprocess med många kompetenta sökande är vi mycket nöjda med ha nått en överenskommelse med Malin. Vi räknar med att lösningen med en egen anställd förvaltare ska ge en mer effektiv och nära förvaltning. Med Malins öppna och ärliga framtoning tillsammans med hennes känsla för struktur och ordning och reda är vi övertygade om att föreningen kommer att kunna bibehålla och utveckla sitt goda anseende samt vara redo att möta framtidens utmaningar.” säger Fredrik Fredin, föreningens ordförande.

Malin presenterar sig själv här...