På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Presentation av JPL - Jonas Lundhberg

För att genomföra stamrenoveringsprojektet har HSB Brf 53 Gräslöken anlitat en extern konsult med erfarenhet från denna typ av projekt. Han har medverkat på hela resan från projektering, upphandling och nu genomförande av stamrenoveringen.
Jonas Lundhberg foto

Min roll som projektledare för stamrenoveringen HSB Brf 53 Gräslöken

"Att arbeta för en bostadsrättsförening skiljer sig mot att arbeta för en privat beställare, företag eller andra juridiska konstellationer. I en bostadsrättsförening så ansvarar man inför föreningens styrelse som har valts av medlemmarna i bostadsrättsföreningen, dvs medlemmarna är min beställare via styrelsen. Beslut som jag fattar skall vara likvärdigt inför samtliga medlemmar, detta är en viktig princip som finns med i alla beslut som tas i projektet.

Projektleda ett så stort projekt som HSB 53 Gräslöken är utmanande. För att lyckats krävs det förstående medlemmar, lyhörd styrelse och bra entreprenörer, vilket gäller för vårat projekt. Mitt uppdrag är omfattande, nedan ett axplock av viktiga förhållningspunkter: • övervaka att budget hålls. • vidtaga åtgärder i tid för att minimera merkostnader. • tillse att alla medlemmar behandlas lika och rättvist av inblandade parter" säger Jonas Lundhberg

 Jonas berättar vidare om sig själv:

"Jag startade min egna verksamhet 1986 och började inom samhällsbyggnad några år senare. Senaste 14 åren har jag arbetat som konsult åt beställare dels som samordnare, inköpare, projektledare, kontrollansvarig enligt PBL mm.

Jag har även arbetat med ombyggnader av skyddsvärda byggnader, s.k. q-märkta hus. Utöver sedvanliga konsultuppdrag har jag även uppdrag som avser upprättande av sakkunnighetsutlåtande samt rättsutredningar av en specifik rättsfråga, särskilt då inom samhällsbyggnad. Jag är särskilt intresserad av juridik och har en god kännedom om svensk bygglagstiftning ur ett entreprenad- som ett beställarperspektiv.

Jag är medlem i SBR (Byggingenjörerna riksförbund) samt Certifierad kontrollansvarig med behörighet K, sakkunnig skyddsrum m.m "

Styrelsen tog 2018 beslut om att anlita JPL som konsult för stamrenoveringsprojektet

Jonas Lundberg har i sitt uppdrag är sedan 2018 ansvarig  för

 • framtagandet av upphandlings/förfrågningsunderlag

 • förslag till val av entreprenör

 • projektledare för genomförandet

 • föreningens kontaktperson i frågor som rör stamrenoveringen

Som underkonsulter för olika delar av uppdraget har JPL anlitat:

 • Arkitekt - A-sidan arkitekter
 • VVS - Sweco 
 • El -  Projektidé 

Jonas leder nu bland annat projektets byggmöten och är engagerad i det löpande arbetet. Många har också träffat honom vid trapphusmöten och vid utlämning av nycklar till evakueringsboendet.

Föreningens stamrenoveringsgrupp har tät kontakt med Jonas och får löpande information om projektet och en ekonomisk rapportering.

Presentation av föreningens projektledare Jonas Lundhberg