På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Genomfört underhåll

Här finns information om genomfört underhåll i föreningen 2008-2019.
Sidan är under uppdatering gällande åren 2020-2021.

2019
Helrenoverat återstående tvättstugor
Bytt ventilationsaggregat i samtliga tvättstugor
Förstärkt utomhusbelysning
Spolat och rengjort dagvattenbrunnar
Driftsatt laddningsplatser för elbilar
Monterat snörasskydd på punkthusen
Utfört rensning av buskar och träd

2018
Tvättstugor: fortsätter ombyggnation
Fortsätter byta och måla höga staket
Tagit bort diverse buskar och stubbar
Återställer efter åsknedslag i UC sommaren 2018
OVK
Renovering och utbyte av lekplatsutrustning

2017
Inspektion av status på tak och fasader med hjälp av drönare
Mossbekämpning och rengöring av taken på radhus och sevicebyggnader
Stamspolning av punkthus och tvättstugor
Fortsätter byta ut och måla höga vita staket
Tagit bort buskar och stubbar
Satt upp stängsel
Isolering av ventialtionskanaler
Felsöking och uppgradering av elkablar
Byte av armaturer
Justering av vindskiveplåtar
Påbörjat ombyggnation till miljövänligare tvättstugor med allergivänligt tvättmedel, samtliga tvättstugor klara till våren 2019
Miljöinspektion: Godkänd
Brandskyddsinspektion: Godkänd
Garage: byte av motorvärmaruttag

2016
Målning av samtliga träfasader och plåtdetaljer i området, samt utbyte av defekt virke
Reparation och målning av höga staket

2015
Nya elcentraler i samtliga lägenheter
Byte till Alliance-fläktar i punkthusen

2014
Nya minimastrar/ventilationssystem i samtliga radhus
Helt ny utebelysning

2013
Dragning av Telia fiber i hela området+ egen kanalisering för framtida behov
Iordningställande av parken vid Hollandsresan 171
Iordingställande av två tallbackar/skogspartier
Nya ventialtionsagregat i samtliga punkthus
Ny styrutrustning i undercentralerna
Nya garageportar i hela området

2012
10 nya parkeringsplatser på Ölandsresan

2011
Utbyte av termostater i samtliga radiatorer
Ny uteplats på Hollandsresan

2010
Iordningställande av friskvårdsrum i Dalaresan 9
Festlokalen i Dalaresan 36 färdigställd efter ombyggnation
Målning av höga staket i hela området
Radonmätning: Godkänd

2009
Nya hängrännor på punkthusen
Ny lekutrustning på våra lekplatser
Ny uteplats på Ölandsresan
Inredning/ombyggnation av övernattningsrum i Dalaresan 9
Inredning av hobbyrum i Dalaresan 36
Uteplats på Ölandsresan 166-182
Uteplats vid Hollandsresan 163-169

2008 
Utbyggnad av källsortering vid Dalaresan 38
Utbyggnad av marksten vid Hollandsresan 171