På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Nya rutiner för våra gemensamma tvättstugor

24 januari 2021 Från 1 februari 2021 införs ett nytt boknings- och betalsystem för våra gemensamma tvättstugor i BRF Växtriket.

De senaste två åren har våra gemensamma tvättstugor fått en rejäl uppgradering. Nya mer effektiva maskiner har ersatt de gamla som var slitna. Då många medlemmar också uttryckt behov av att kunna tvätta allergifritt är de nya tvättmaskinerna utrustade med automatisk dosering av tvätt- och sköljmedel, helt fria från parfym och allergena ämnen. De är godkända av såväl Svanen som de nordiska ländernas Astma- och allergiförbund. Detta har hittills varit gratis, men från den 1 februari kommer vi att debitera en kostnad på 25 kronor per tvättpass. Styrelsen anser att det är rimligt att de som använder tvättstugorna lämnar ett bidrag till föreningens ökade kostnader, som till större delen betalas genom årsavgiften. Avgiften kommer automatiskt att tas ut i efterskott via månadsavgiften.

Nu införs dessutom ett nytt bokningssystem som ger en bättre översikt över lediga tvättider i alla stugor och möjliggör bokning, förutom i tvättstugorna även via app i en mobil enhet.

För att boka tvättid och sedan komma in i tvättstugorna behövs fr.o.m. 1 februari en s.k. tagg.
Det är en plastbricka som tillhör lägenheten och som kommer att kunna finnas för kvittering vid tiderna nedan på expeditionen Dalaresan 16, vänligen håll avstånd:

Måndag 25/1: kl.18-19
Tisdag 26/1: kl.18-19
Onsdag 27/1: kl.18-19
Torsdag 28/1: kl.10-12
Lördag 30/1: kl.13-14

Glöm inte att hämta ut en tagg nu om ni vill kunna använda en tvättstuga den närmaste tiden,
ni som har en bokad tid med kolv from 1 februari behöver hämta ut den nya taggen och
boka om tiden i nya systemet.

Taggen fungerar som elektronisk nyckel både till den yttre och den inre dörren i tvättstugorna. 
Man kan bara komma in i tvättstugan under den tid man bokat.
En bokad tid som inte startats 30min efter passets starttid avbokas automatiskt.

En beskrivning av hur systemet fungerar finns i bifogade blad samt uppsatta bredvid varje bokningstavla. Systemet är sedan till stor del självinstruerande. Om du behöver mera hjälp under uppstart kan du ringa den styrelsemedlem som ansvarar för hjälp för den tvättstuga du skall boka tid i:

Dalaresan 3: Tore Stenström, Dalaresan 1, 0707- 78 50 65
Dalaresan 14:
Mona Yaghi, Dalaresan 10, 0703- 91 87 57
Dalaresan 36:
Kjell Jaredal, Hollandsresan 165, 0706- 198 198
Ölandsresan 158: Johan Nilsson, Ölandsresan 156, 0735- 69 68 04

För att ladda ned en app till mobilen skall man t.ex. med mobilen fotografera en QR-kod som finns på bokningstavlan. Bokningstavlorna kommer också att användas för att lämna annan information bl.a. sådant som även lämnas via hemsidan. Vi uppmanar därför alla att hämta ut en tagg, även de som inte skall tvätta den närmaste tiden.

OBS att det inte är tillåtet att använda egna tvättmedel i maskinerna. Dels medför detta risk för allergiproblem för nästa användare, dels är överdosering av tvättmedel den största och vanligaste orsaken till skador på maskinerna, vilket kan medföra stora kostnader för föreningen.