På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Resultat av enkätundersökning

25 april 2021 Resulatat av enkätundersökningen är sammanställd och styrelsen har gått igenom resultatet. Undersökningen skickades ut till 104st e-postadresser varav 58st svarade.

Nedan hittar ni en kort sammanställning på svaren på enkäten, det inkom även en hel del kommentarer där frågan kring Bredband/TV engagerade mest.

De flesta kommentarerna som kom in var förslag och synpunkter, ett urval finns längst ner på sidan som vi har svarat på. 
Vi kommer titta på samtliga kommentarer i grupper för respektive område.

Gällande Bredband/TV går åsikterna så tydligt isär att det är omöjligt att alla blir nöjda.

Parkering och elstolpar 
Ca 35% (13st) av de som svarat har tillgång till uttag för motorvärmare men använder det inte, kan bero på flera orsaker men mest troligt är att bilen inte har uttag. 

Friskvårdsrum 
76% (44st) av de som svarade har tillgång till friskvårdsrummet av dessa är det 57% (25st) som använder rummet i olika grad.  

18st har uppgett pandemin som orsak till att de inte använder rummet för tillfället. 

Bastu 
74% (43st) uppger att de inte skulle använda bastu om det fanns tillgängligt. 

Festlokal 
50% (29st) har någon gång hyrt lokalen, de som hyrt uppger att de troligen kommer göra det igen. 

Ett fåtal av de som inte hyrt lokalen visste antingen inte att den fanns eller ansåg att det var för dyrt (priset är 250kr/dygn eller 100kr för 4 timmar). 

Övernattningsrum 
Ca 59% (34st) har hyrt rummet och en majoritet uppger att de troligen kommer hyra det igen. 

Tvättstugor 
74% (43st) av de som svarat använder någon tvättstuga regelbundet. 

ca 21% (10st) är missnöjda med det tvätt- och sköljmedel som används, övriga anser att det fungerar bra, bra men luktar inget eller det blir rent men luktar inte gott (13st). 

Ca 76% (39st) uppger att de inte är behov av oparfymerat sköljmedel, ungefär hälften av de som har behov av oparfymerat använder tvättstugan på Ölandsresan 158. 

21st svarade på frågan hur de upplevde det lätt parfymerade sköljmedlet som vi provat i tvättstugan på Dalaresan 3 och 16st upplevde det som bra. 

Det nya bokningssystemet fick omdömet att det fungerar bra eller att det var dåligt i början men att det nu fungerar bra. 

Miljörum 
De flesta anser att det är tydligt hur man skall sortera sitt avfall och av de som använder container för trädgårdsavfall tycker att det fungerar bra. 

 

Frågor & svar:

Varför är gästparkeringen så dyr?
Avgiften ligger nu i nivå med våra omgivande områden, detta gjorde vi för att minska antalet boende och gäster till dessa områden skulle parkera hos pga ett lägre pris och ta upp platser tänkt till föreningens gäster.

Parkeringsappar borde inkludera Parkster som inte tar någon extra avgift.
Easypark tar en extra avgift första timmen på 5kr, används appen Phone Park tas ingen extra avgift ut.

Olämpligt med automatisk dosering av sköljmedel, vissa kläder förstörs och dåligt för allergiker.
Syftet med automatisk dosering är att minska slitage och därmed reparationskostnader på utrustningen. Samtliga tvätt- och sköljmedel är fria ifrån allergener.

Varför har avtalet med Telia sagts upp?
Avtalstiden löper ut hösten 2022 så vi valde att säga upp det och kommer ta in offerter för ett nytt avtal ifrån flera leverantörer.

Tillgång till kanalen ”Godare”.
Finns i dagsläget på kanalplats 423, hur det kommer bli i det nya avtalet går inte att säga.

Tyvärr har inte alla dator hemma men för oss som har det kunde det väl vara bra med tätare info och möjlighet att komma med synpunkter.
De flesta nyheterna kommer ut i samband med ett styrelsemöte, det är då vi diskuterar och beslutar.
Övrig information publiceras på begäran då något dyker upp som behöver informeras om.
För att komma in med synpunkter finns alltid e-postadressen styrelsen@brfvaxtriket.se , även kontaktuppgifter till varje styrelsemedlem finns på hemsidan.

Fler ”lära känna aktiviteter” i föreningen.
Vi är öppna för förslag, kontakta styrelsen eller någon medlem i styrelsen.