På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Skräddarsydd kurs

Ibland finns det behov av skräddarsydda utbildningar på andra teman än de som erbjuds i denna katalog. Ni kanske önskar ett samlat koncept med exempelvis ekonomi, underhåll och fastighetsägaransvar vid ett utbildningstillfälle. Det kan också vara så att hel styrelsen önskar en kurs i konsten att rätt förstå och bedöma föreningens balans- och resultaträkning. Vi kommer till er och håller utbildning efter era behov. Hör av er till Fredrica Gottfridsson, e-post: kontakt.uppsala@hsb.se med era önskemål så återkommer vi med förslag.

Ny i styrelsen

För alla nya styrelsemedlemmar eller för dig som vill veta mer om styrelsearbete i en bostadsrättsförening. Kursen tar upp styrelsens ansvar, årsstämma, arbetsfördelning, medlemskap, mötesverksamhet, protokoll, information och andrahandsupplåtelse.
Kursledare Fredrik Alpin

Uppsala
28 januari kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 21 januari
26 augusti kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 19 augusti
11 november kl 13.00-17.00. Sista anmälningsdag: 4 november

Enköping
4 februri kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 28 januari
9 september kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 2 september

Kurs för ordförande

Vi ger dig verktygen som underlättar i din roll som ordförande. Vi går igenom ordförandens roll, uppgift, ansvar och befogenheter. Kursen tar också upp verksamhetsplanering, beslutshantering och föreningsstämman. Vi tittar på styrelsens arbetsordning och ramar samt relevanta lagar och stadgar. 
Kursledare Fredrik Alpin

Uppsala
11 februari kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 4 februari
2 september kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 26 augusti

Enköping
4 mars kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 25 februari
7 oktober kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 30 september

Kurs för sekreterare

Varför och hur skriver man protokoll? Vad händer med det utskrivna protokollet, justering, vem får ta del av protokollet och hur ska det förvaras? Kursen ger dig som arbetar med protokoll, texter och ordval viktiga verktyg.
Kursledare Fredrik Alpin

Uppsala
25 februari kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 18 februari
10 september kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 3 september

Enköping
11 mars kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 4 mars
8 oktober kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 1 oktober

Kurs för valberedare

Valberedningen har uppdraget att från föregående föreningsstämma förbereda de val som ska göras på kommande stämma. Hur väl valberedningen lyckas beror på hur förberedda de är och på vilket sätt de presenterar förtroendeuppdragen. Vi går igenom uppdraget från start till mål. Du får tips och idéer om hur du kan motivera medlemmar att engagera sig i föreningen.
Kursledare Fredrik Alpin

Uppsala
18 mars kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 11 mars
14 oktober kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 7 oktober

Enköping
25 mars kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 18 mars
28 oktober kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 21 oktober

Kurs för revisorer

Revisorerna ska i efterhand granska den verksamhet som styrelsen har bedrivit. Det gäller inte bara balans- och resultaträkning utan också den löpande verksamheten. Kursen ger kunskap om revisorsrutiner, granskning och god revisionssed. 
Kursledare Niclas Wärenfeldt, BoRevison

Uppsala
3 september kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 27 augusti

Publicering webbsida

Är du webbansvarig i din brf? Syftet med utbildningen är att du som webbansvarig lär dig hur HSB:s brf-hemsidor fungerar. Vi går igenom verktyget och visar från grunden hur man skapar en hemsida. Du får även möjlighet att arbeta med er egen brf-hemsida och samtidigt få hjälp från kursledare. Kursen riktar sig mot de som antingen har en brf-webbsida på hsb.se eller överväger att skaffa det.
Kursledare: Kristina Lööv

Uppsala
4 april kl 16.30-19.30. Sista anmälningsdag: 28 mars
3 september kl 16.30-19.30. Sista anmälningsdag: 27 augusti

Enköping
9 april kl 16.30-19.30. Sista anmälningsdag: 2 april
10 september kl 16.30-19.30. Sista anmälningsdag: 3 september

Underhållsplan med ekonomi

Underhållsplanen är ett av styrelsen viktigaste arbetsredskap och styrinstrument för att med framgång planera underhållet av föreningens fastighet. Vi går under kursen igenom underhållsplanens grunder och upplägg samt hur uttag och avsättning ur underhållsfonden påverkar redovisningen. Kursledare: Niklas Åstrand och Pernilla Ferlin Babra

Uppsala
7 mars kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 28 februari

Enköping
10 april kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 3 april

Bostadsrättsekonomi

Kursen tar upp tolkning, redovisningsregler och bokföringsnämndens allmänna råd, dessutom går vi igenom hur årsredovisningen är uppbyggd. Du kommer att få ökad kunskap och förståelse för en årsredovisning.
Kursledare: Niclas Wärenfeldt, BoRevision

Uppsala
30 september kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 23 september

Juridik l

Kursen ger deltagarna kunskap i de vanligaste bostadsrättsjuridiska frågorna. Det blir en genomgång av fördelningen av underhållsansvaret mellan bostadsrättshavaren och föreningen, hur skador i lägenheten och fastigheten ska hanteras samt vad man får och inte får göra med sin bostadsrätt.
Föreläsare Peter Gustavsson, advokat

Uppsala
31 januari kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 24 januari

Juridik ll

Kursen tar upp alla de sätt en bostadsrätt kan övergå samt hur en medlemskapsprövning går till. Förverkande av bostads­rätten, anmodan om upprättelse och tvångsförsäljning behandlas också.
Kursledare Peter Gustavsson, advokat

Uppsala
17 september kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 10 september

Upphandling

För att kunna vara en bra beställare av entreprenader, är det bra med grundläggande kunskaper om juridiken. Utbildningen tar upp vad du bör tänka på om entreprenören inte gör vad ni kom överens om eller om det blir fel vid utförande av entreprenaden. Vidare berörs betydelsen av skriftliga kontrakt.
Kursledare Peter Gustavsson, advokat

Uppsala
15 oktober kl 16.30-20.30. Sista anmälningsdag: 8 oktober

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR innebär att bostadsrättsföringar måste anpassa sig till de skyldigheter lagen kräver. EU:s dataskyddsförordning ska tillämpas i EU och gäller som lag i Sverige från och med maj 2018.

HSB har tagit fram en gemensam guide och handlingsplan som bostadsrättsföreningar kan använda. Bostadsrättsföreningar behöver se över hur personuppgifter sparas och används. Under kvällen erbjuder vi hjälp i uppstarten av det arbete som behöver göras i respektive förening. Med er från utbildningen får ni en inblick i hur den nya lagen kan tolkas och verktyg för att kunna utföra det arbete ni behöver göra i er förening.
Kursledare: Anna van der Merwe

Uppsala
26 februari kl 13.00-16.30. Sista anmälningsdag: 19 februari
28 februari kl 16.30-20.00. Sista anmälningsdag: 21 februari

Enköping
6 mars kl 16.30-20.00. Sista anmälningsdag: 27 februari