På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Forskning och kunskap som bygger framtidens boende

HSB har en lång tradition som innovatör i bostadssektorn. Från gårdagens folkhem till framtidens hållbara boende, går vägen genom omvärldsbevakning, ny forskning och hållbara tekniska framsteg.

HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna verka för det goda boendet. I vår värdegrund ETHOS – engagemang, trygghet, hållbarhet, omsorg och samverkan – finns en inbyggd kompass som styr mot de bästa lösningarna för våra medlemmar och kunder.

Genom hela HSBs historia går en röd tråd av ständig vilja till förbättring – allt från folkhemmets innovativa sopnedkast och tvättstugor till lösningar för framtidens hållbara boende genom HSB Living Lab, där forskningen pågår för fullt just nu.

HSB Living Lab invigdes 2016. Här ska studenter, gästforskare och doktorander tillsammans generera ny kunskap som gör det möjligt att minska klimatavtrycket från bostadssektorn, något som i sin tur kommer att bidra till ökad hållbarhet i samhället. I HSB Living Lab, som rymmer 29 lägenheter och flera gemenskapsytor, finns omkring 2 000 sensorer som mäter de boendes beteende och vanor dygnet runt under tio års tid. Stort fokus ligger på digitalisering och social hållbarhet. Läs mer om HSB Living Lab här.

HSB Living Lab ska givetvis även ny teknik och nya material utforskas, exempelvis olika fasadmaterial och smarta lösningar för uppvärmning och ventilation Här testas bland annat den innovativa ventilationslösningen HSB FTX som utnyttjar värme från underliggande berg för att förvärma ventilationsluft och undvika isbildning i systemet när det är kallt ute – något som minskar energianvändning, effektkostnad och därmed även klimatpåverkan. Sommartid används systemet för att kyla inomhusluft.

Under 2015 lanserades det nya bostadssatsning HSB100; smart planerade lägenheter i lägen med potential och närhet till kollektiva transportmedel. Namnet anspelar på att HSB snart fyller 100 år, men fortsätter att blicka framåt genom ett ökat bostadsbyggande för hushåll med genomsnittliga inkomster. Flyttbara väggar, skjutdörrar, samlad och ytekonomisk förvaring, gemensamma ytor och elcykel-pooler är några kännetecken för HSB100, som har ökat fokus på hyresrätter och lägre boendekostnad än annan nyproduktion.

HSB deltar tillsammans med KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet i ett forskningsprojekt om flerbostadshus med trästomme och lågenergiprofil. Målet är att kartlägga klimatpåverkande utsläpp och energianvändning under livscykeln. Ett annat samarbete med KTH rör miljöstyrning i renoveringsprocessen med inriktning på att få husrenovering mer klimat- och miljövänlig.

Sedan 2015 är HSB även med och finansierar en professur i fastighetsförvaltning på KTH. Det övergripande målet är att översätta fastighetsförvaltningens praktiska problem till forskningsfrågor – allt från energieffektivisering till social hållbarhet och hyresgästrelationer.

HSB Living Lab – ett kliv in i framtiden

Hur kommer du att bo om 20 år? Hur kommer dina barn och barnbarn leva sina liv, och hur kommer deras hem en dag gestalta sig? Det är hög tid att ta reda på det.