På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

HSB i internationella samarbeten

Lokalt och globalt engagemang är naturligt för hela HSB – tillsammans vill vi bidra till en hållbar framtid för fler människor. Därför är bistånd till utsatta människor och samarbete med internationell kooperation viktiga delar av HSBs verksamhet.

Ungefär en miljard människor i världen saknar bostad. HSB stöttar därför sedan många år den humanitära organisationen We Effect så att utsatta människor kan bilda bostadskooperativ och bygga egna hus. Förbättrade bostadsförhållanden är en nyckelfaktor för att bekämpa fattigdom i världen.

HSBs insamling till We Effect sker genom flera olika kanaler. HSBs medlemmar bidrar med två kronor av medlemsavgiften och för varje nybyggd HSB-lägenhet skänks tusen kronor. Under 2016 samlade HSB in hela 3 456 940 kronor till We Effect – pengar som gör att fler människor nu kan ta steget från fattigdom och slum till en bra bostad och ett tryggare liv.

Över en miljard människor är delaktiga i kooperativ världen över. HSB är medlem i flera internationella organisationer:

  • ICA – International Cooperative Alliance representerar cirka 290 kooperativa medlemsorganisationer med sammanlagt över en miljard medlemmar i drygt nittio länder. ICA är en global röst för kooperationen och en arena för kunskapsutbyte, diskussion samt opinions- och påverkansarbete för de kooperativa idéerna. Under året har ICA bland annat diskuterat med FN och G20-länderna hur kooperationen kan vara en viktig nyckelspelare när det gäller att bidra till de globala hållbarhetsmålen. HSBs förbundsordförande Anders Lago arbetar i styrelsen för ICA.
  • Cooperative Housing International – den del inom ICA som representerar och samlar kooperativa bostadsorganisationer, och arbetar för att sprida kunskap om den kooperativa boendemodellen världen över. HSBs förbundsordförande Anders Lago arbetar i styrelsen för CHI.
  • Cooperatives Europe är rösten för kooperativa organisationer i Europa och påverkar på den europeiska nivån, för att visa på den kooperativa företagsmodellens viktiga roll för en hållbar tillväxt. Pernilla Bonde, VD HSB Riksförbund arbetar i styrelsen.
  • Housing Europe – intresseorganisationen för Europas kooperativa, allmännyttiga och icke vinstdrivande bostadsorganisationer. Housing Europe företräder omkring 26 miljoner hushåll. Linn Matic, samhällspolitisk chef och Magnus Ulaner, miljöchef, vid HSB Riksförbund arbetar i de kommittéer där medlemmarna träffas, med bla frågor som rör EU-lagstiftning om energieffektivisering av byggnader.
  • NBO – Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer, är en ideell förening med medlemmar från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. NBO:s vision är ett Norden med ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende för alla, vilket skapar förutsättningar för ökad tillväxt, levande och trygga bostadsområden och valfrihet i boendet. En fråga som NBO arbetar med är en större harmonisering av de nordiska byggreglerna, och HSBs förbundsordförande Anders Lago samt Linn Matic, samhällspolitisk chef på HSB Riksförbund, arbetar i styrelsen.