Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Kontaktuppgifter till delar av vår personal i Enköping

ORDER, FELANMÄLAN & FÖRVALTNING   
Kontakt via e-post   0171-47 83 01
     
HYRESADMINISTRATION   
Kontakt via e-post   018-18 74 02
     
EKONOMISK FÖRVALTNING   
Pirgit Söderlund Arbetsledare förvaltningsekonomi 018-18 74 20
Emma Öhlund Förvaltningsekonom 0171-47 83 16
Rose-Mari Salminen Förvaltningsekonom 0171-47 83 13
Elaine Björnsson Löner och arvoden, kunder 018-18 74 56
     
FASTIGHETSSKÖTSEL, BYGG OCH TEKNIK  
Daniel Boberg Driftchef 0171-47 83 20