På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Positiva siffror för HSB Göteborgs mångfaldsarbete

10 juli 2017 HSB Göteborgs nya medlemmar med utländsk bakgrund har ökat från 18,5 procent till 26 procent, visar den senaste rapporten från SCB. Det kooperativa bostadsföretagets satsningar på en ökad mångfald har gett resultat.

HSB Göteborgs nya medlemmar med utländsk bakgrund* har ökat från 18,5 procent till 26 procent, visar den senaste rapporten från SCB. Det kooperativa bostadsföretagets satsningar på en ökad mångfald har gett resultat.

För HSB Göteborg har hållbarhetsfrågor alltid varit i fokus och i arbetet med att vara en socialt hållbar aktör lägger man stort fokus på mångfaldsfrågan. Det rör sig om allt från strategiskt arbete med kompetensförsörjning och tydliga mångfaldsmål, till hur man fördelar stöd till olika samhällsutvecklande projekt.
– Vi pratar mycket om vårt mångfaldsarbete och mångfaldsfrågorna i allmänhet, i många olika sammanhang. Det handlar till exempel om att vi för dialog med stadens politiker, men också att vi träffar och stöttar unga som själva har utländsk bakgrund. Förutom att vi skapar nya nätverk och får ny kunskap så märker vi också av en ökad stolthet bland medarbetarna på HSB Göteborg. För oss är det viktigt att mångfald inte bara blir ett tomt begrepp, utan att vi fyller det med handling, säger Lars Göran Andersson, vd på HSB Göteborg.

Ett nyckeltal som berättar om HSB Göteborgs mångfaldsarbetet lyckas åstadkomma reell förändring är antalet medlemmar med utländsk bakgrund. Enligt SCB:s senaste rapport ökar andelen medlemmar med utländsk bakgrund stadigt. 2013 hade endast 18,5% av de nya medlemmarna i HSB Göteborg utländsk bakgrund, medan samma siffra idag ligger på 26 procent.
– Det är glädjande att allt fler med olika bakgrund upptäcker bostadsrättsformen och det kooperativa ägandet. Som en modern samhällsbyggare vill HSB självklart spegla framtidens Sverige. Dessutom betyder siffrorna förhoppningsvis att vi kan ge fler möjligheten att ta sig in på bostadsmarknaden, fortsätter Lars Göran Andersson.

I arbetet med mångfald har HSB Göteborg till exempel startat ett ledarskapsprogram för unga i utsatta stadsdelar, HSB Göteborgs Academy. Initiativet började som ett pilotprojekt i liten skala men är nu implanterat i den ordinarie verksamheten. Den 1 juni 2017 tog den andra kullen ledare examen från akademin.

*Med utländsk bakgrund avses utrikesfödd eller inrikes född med två utrikesfödda föräldrar.


Vill du veta mer, kontakta
Carolina Andersson, presschef
Telefon: 010-442 21 40
E-post: carolina.andersson@hsb.se 

Först i Sverige! HSB Göteborg är verifierat i hållbart samhällsansvar.
HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Idag är det 67 000 medlemmar som alla äger HSB Göteborg tillsammans. I samverkan skapas Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boende gemenskap. Och eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från övriga och ger också medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.