På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Positiva siffror för HSB Göteborgs mångfaldsarbete

10 juli 2017 HSB Göteborgs nya medlemmar med utländsk bakgrund har ökat från 18,5 procent till 26 procent, visar den senaste rapporten från SCB. Det kooperativa bostadsföretagets satsningar på en ökad mångfald har gett resultat.

HSB Göteborgs nya medlemmar med utländsk bakgrund* har ökat från 18,5 procent till 26 procent, visar den senaste rapporten från SCB. Det kooperativa bostadsföretagets satsningar på en ökad mångfald har gett resultat.

För HSB Göteborg har hållbarhetsfrågor alltid varit i fokus och i arbetet med att vara en socialt hållbar aktör lägger man stort fokus på mångfaldsfrågan. Det rör sig om allt från strategiskt arbete med kompetensförsörjning och tydliga mångfaldsmål, till hur man fördelar stöd till olika samhällsutvecklande projekt.
– Vi pratar mycket om vårt mångfaldsarbete och mångfaldsfrågorna i allmänhet, i många olika sammanhang. Det handlar till exempel om att vi för dialog med stadens politiker, men också att vi träffar och stöttar unga som själva har utländsk bakgrund. Förutom att vi skapar nya nätverk och får ny kunskap så märker vi också av en ökad stolthet bland medarbetarna på HSB Göteborg. För oss är det viktigt att mångfald inte bara blir ett tomt begrepp, utan att vi fyller det med handling, säger Lars Göran Andersson, vd på HSB Göteborg.

Ett nyckeltal som berättar om HSB Göteborgs mångfaldsarbetet lyckas åstadkomma reell förändring är antalet medlemmar med utländsk bakgrund. Enligt SCB:s senaste rapport ökar andelen medlemmar med utländsk bakgrund stadigt. 2013 hade endast 18,5% av de nya medlemmarna i HSB Göteborg utländsk bakgrund, medan samma siffra idag ligger på 26 procent.
– Det är glädjande att allt fler med olika bakgrund upptäcker bostadsrättsformen och det kooperativa ägandet. Som en modern samhällsbyggare vill HSB självklart spegla framtidens Sverige. Dessutom betyder siffrorna förhoppningsvis att vi kan ge fler möjligheten att ta sig in på bostadsmarknaden, fortsätter Lars Göran Andersson.

I arbetet med mångfald har HSB Göteborg till exempel startat ett ledarskapsprogram för unga i utsatta stadsdelar, HSB Göteborgs Academy. Initiativet började som ett pilotprojekt i liten skala men är nu implanterat i den ordinarie verksamheten. Den 1 juni 2017 tog den andra kullen ledare examen från akademin.

*Med utländsk bakgrund avses utrikesfödd eller inrikes född med två utrikesfödda föräldrar.


Vill du veta mer, kontakta
Carolina Andersson, presschef
Telefon: 010-442 21 40
E-post: carolina.andersson@hsb.se 

Först i Sverige! HSB Göteborg är verifierat i hållbart samhällsansvar.
HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Idag är det 67 000 medlemmar som alla äger HSB Göteborg tillsammans. I samverkan skapas Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boende gemenskap. Och eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från övriga och ger också medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.