På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Klimatstöd till HSB Gambrinus för byte från gas till fjärrvärme

06 juli 2017 HSB Gambrinus har fått beviljat klimatinvesteringsstöd på 1 953 000 kronor för att byta ut gaspannor mot fjärrvärme i elva hus i centrala Gislaved.

HSB Gambrinus har fått beviljat klimatinvesteringsstöd på 1 953 000 kronor för att byta ut gaspannor mot fjärrvärme i elva hus i centrala Gislaved.

Investeringsstödet kommer från Klimatklivet, ett projekt i regi av Naturvårdsverket som ger stöd till klimatsmarta åtgärder som varaktigt minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

- Vi har som mål att verka för god miljö och minskad klimatpåverkan så vi är mycket glada över att få ekonomisk stöttning nu när vi planerar för klimatanpassning av elva fastigheter, säger Mikael Carlson, fastighetschef på HSB Gambrinus.

Projektet innebär att HSB Göta byter gaspannorna mot en fjärrvärmecentral i ett av husen. Via kulvertar förs sedan fjärrvärmen över i de tio övriga huskropparna. Investeringskostnaden för hela projektet beräknas upp till 3 325 000 kronor, så det är ett välkommet bidrag. Naturvårdsverket har gjort bedömningen att denna åtgärd är en av de som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. Genom att byta från gas till fjärrvärme beräknas utsläppen minska med 88%.

HSB Götas energikonsulter har varit drivande i projektet.

- Vi insåg tidigt att detta var ett projekt där vi skulle kunna göra en stor miljöförbättrande åtgärd. Projektet skapar dessutom en effektivisering ur drift- och övervakningsperspektiv med datorisering av anläggningen för att kunna fjärravläsa den dagliga funktionen, säger Peder Lindström, energikonsult HSB Göta.

Övergång från naturgas till fjärrvärme skapar möjlighet att bidra till utbyggnad av Gislaveds relativt nya fjärrvärmenätet att nyttja deras effektiva uppvärmning.

Arbetet med att installera fjärrvärmen kommer att påbörjas efter sommaren och beräknas vara klart under senhösten.

För mer information kontakta:

Ulrika Malmsten

Hållbarhetschef HSB

ulrika.malmsten@hsb.se

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 600 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 29 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

hsb göta