På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Klimatstöd till HSB Gambrinus för byte från gas till fjärrvärme

06 juli 2017 HSB Gambrinus har fått beviljat klimatinvesteringsstöd på 1 953 000 kronor för att byta ut gaspannor mot fjärrvärme i elva hus i centrala Gislaved.

HSB Gambrinus har fått beviljat klimatinvesteringsstöd på 1 953 000 kronor för att byta ut gaspannor mot fjärrvärme i elva hus i centrala Gislaved.

Investeringsstödet kommer från Klimatklivet, ett projekt i regi av Naturvårdsverket som ger stöd till klimatsmarta åtgärder som varaktigt minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

- Vi har som mål att verka för god miljö och minskad klimatpåverkan så vi är mycket glada över att få ekonomisk stöttning nu när vi planerar för klimatanpassning av elva fastigheter, säger Mikael Carlson, fastighetschef på HSB Gambrinus.

Projektet innebär att HSB Göta byter gaspannorna mot en fjärrvärmecentral i ett av husen. Via kulvertar förs sedan fjärrvärmen över i de tio övriga huskropparna. Investeringskostnaden för hela projektet beräknas upp till 3 325 000 kronor, så det är ett välkommet bidrag. Naturvårdsverket har gjort bedömningen att denna åtgärd är en av de som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. Genom att byta från gas till fjärrvärme beräknas utsläppen minska med 88%.

HSB Götas energikonsulter har varit drivande i projektet.

- Vi insåg tidigt att detta var ett projekt där vi skulle kunna göra en stor miljöförbättrande åtgärd. Projektet skapar dessutom en effektivisering ur drift- och övervakningsperspektiv med datorisering av anläggningen för att kunna fjärravläsa den dagliga funktionen, säger Peder Lindström, energikonsult HSB Göta.

Övergång från naturgas till fjärrvärme skapar möjlighet att bidra till utbyggnad av Gislaveds relativt nya fjärrvärmenätet att nyttja deras effektiva uppvärmning.

Arbetet med att installera fjärrvärmen kommer att påbörjas efter sommaren och beräknas vara klart under senhösten.

För mer information kontakta:

Ulrika Malmsten

Hållbarhetschef HSB

ulrika.malmsten@hsb.se

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 600 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 29 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

hsb göta