På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Brf Tullporten - En solskenshistoria

Bostadsrättföreningen Tullporten i Kristinehamn sänker sina energikostnader med 600 000 kronor per år. Sänkningen är resultatet av investeringar i energiavtal och en solcellsanläggning.

Bernt Tiberg är vicevärd och styrelseledamot i BRF Tullporten och är högst delaktig i den positiva förändringen.
När HSB Värmlands energiavdelning presenterade ett förslag på en solcellsanläggning som skulle hjälpa oss att spara ytterligare 300 000 kr per år blev jag nästan stum. Jag trodde inte att det var möjligt för oss att göra en solcellssatsning. Tur att Erik är proaktiv, säger Bernt Tiberg och ler. Redan från 2012 var Bernt Tiberg med och drev frågan om energiavtal i bostadsrättsföreningen. Vi sparar idag över 300 000 kr per år jämfört med tiden innan vi hade energiavtalet. Solcellsanläggningen blir vår särklass största energiinvestering, berättar Bernt Tiberg.

Lars bernt erik Tullporten.jpg
Lars Nordgren HSB, Bernt Tiberg Tullporten och Erik Stjärnborg HSB

Ökat värdet på lägenheterna

BRF Tullporten har vågat satsa och gjort det på rätt saker med hjälp av HSB Värmlands expertis. Värdet på lägenheterna har ökat radikalt. Dessutom har avgifterna för de boende inte höjts på tio år.

Vi har vågat satsa stort och det har gett resultat. Jag har känt mig trygg i den kunskap som finns hos HSBs personal och de rekommendationer vi fått och har aldrig tvekat på att vi ska göra förändringarna. Vi har värnat om miljön men också om vår boendesituation, säger Bernt. Sammantaget av alla investeringar gör att bostadsrättföreningen blir mindre känslig för elpriser i framtiden.

Solcellsanläggningen – största HSB anläggningen i Värmland

Solcellsanläggningen installeras och beräknas sättas i bruk under sommaren 2020. Föreningens hus har gynnsamma tak i rätt väderstreck. Eftersom föreningen i samband med solcellsprojektet även bygger om till kollektiv elmätning och möjlighet att förse lägenheterna med el kan de bygga stort. Elen som anläggningen producerar, med hjälp av solen, kommer till största delen förbrukas av föreningen och dess medlemmar. Överskottet sälj vidare på elnätet.

Investering är på  ca. 3,5 miljoner kronor efter avdragna bidrag. Den kalkylerade besparingen är på ca. 350 000 kronor redan från år ett. Investeringen är betald på mindre än 10 år, säger Erik Stjärnborg, chef på HSBs energiavdelning.

Erik Stjärnborg menar att det förenat med väldigt små risker att investera i solceller, man har långa garantitider och livslängden är lång. Man bör dock vara noggrann och se till att man har någon som hjälper till med kontinuerlig övervakning så anläggningen producerar som den ska. Solceller blir bara billigare och billigare. Leverantörerna lämnare en 25-års garanti.
Ur miljöaspekten är solceller den enda riktiga lösningen. Våga satsa och fråga energikonsulter om möjligheter, avslutar Erik Stjärnborg.