På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
 • mainimage

Solceller är framtidens el

Solceller kan vara ett lönsamt alternativ som komplement till andra energikällor för er fastighet. Inom HSB tänker vi alltid helhet och långsiktigt för våra kunders fastigheter. För att få ut mesta möjliga av era investeringar i solceller jobbar vi i tre steg.

Solenergin är en hållbar energikälla som omvandlar solens energi. Med solceller tillverkar ni er egen el samtidigt som ni minskar era elkostnader. För bostadsrättföreningar är solenergi en långsiktig och hållbar energilösning.
Vi startar alltid med en utredning för att ta reda på ert behov och möjligheter. Därefter hjälper vi er att få solcellerna på plats. Avslutningsvis hjälper vi er med driften så att ni får ut det mesta möjliga av er investering i solenergi.

Solceller Brf HSB Kontrollanten Karlstad.jpg

Utredning för solceller

Innan vi sätter solcellerna på plats startar med en utredning för att:

 • Undersöka om lönsamhet finns, eller om det finns andra delar man bör prioritera före solceller.
 • Kunna göra en optimal placering av solcellerna på er fastighet.
 • Analysera energi- och effektlaster för optimal dimensionering
 • Analysera underhållsplaner för långsiktigt tänk kring undhållstekniska bitar som kan kopplas till solceller.
 • Analysera lagringsmöjligheter för att minska effekttoppar och öka lönsamheten
 • Beräkna och ta fram kalkyler för ombyggnad av elsystem så även lägenheterna kan ta del av elproduktionen från solcellerna.

Solcellerna på plats

När utredningen är klar hjälper vi er att få solcellerna på plats. Vi finns med ända från projektering fram till driftsättning och optimering. Bland annat hjälper vi er med:

 • Bidragsansökningar  
 • Bygglovsansökningar och kontakter med myndigheter
 • Installation och projektledning.
 • Kontakter med underleverantörer
 • Ritningar och dokumentation
 • Fullt färdig anläggning inkl driftsättning.

Drift och optimering av solceller

För att få ut mesta möjliga av en solcellsanläggning krävs kunskap och tillsyn. Vi hjälper er med:

 • Kontinuerlig tillsyn och skötsel
 • Garantier
 • Bevakning av elhandelsavgifter för optimal lönsamhet över tid
 • Vid ombyggnad av elsystem hanterar HSB även hela  systemet inklusive datainsamling, validering
 • av mätvärden, debitering av el mm.

Ladda ner produktblad om solceller här.

Kontakta oss gärna för mer information eller be om en kostnadsfri offert.

Solceller Brf Fören Karlstad

Solpanler för lägre energikostnader
Brf Tullporten - En solskenshistoria

HSB Brf Tullporten i Kristinehamn har sänkt sina energikostnader med 100-tusentals kronor per år. 

Solceller HSB Brf Kontrollanten Karlstad

Våra energitjänster
Erik Stjärnborg
Kontakt Energitjänster

Skicka ett mail med en förfrågan eller be om en kostnadsfri offert.

Solceller ett lönsamt alternativ
Solceller

Solceller kan vara ett lönsamt alternativ som komplement till andra energikällor.

Energiavtal
Energiavtal

Med vårt energiavtal får ni en bra tydlig av er energi-förbrukning, kostnader och hur ni sänka dem.

Energirådgivning

Vi kan hjälpa er med nogrann analys av vilka energiåtgärder som passar bäst för er fastighet.

Energideklarationer

HSB Värmland har de certifierade energiexperter som krävs. Vi kan ener-gideklarera alla typer av byggnader.

HSB Brf Rud

Med HSBs Energiavtal har vi sänkt kostnaderna, vi har även fri tillgång till expert-hjälp, Inga-Lena Söderström ordf HSB Brf Rud.