Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ledning

HSB Projektpartners ledningsgrupp

Henrik Zäther

 • VD
 • Född 1965
 • I HSB sedan 2000
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd HSB Göta, Ekonomichef
 • Utbildning: Civilekonom

Emily Jobe

 • HR-chef
 • Född 1976
 • I HSB sedan 2004
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Personalman på SAS Flight Academy, HR-konsult
  på HSB Stockholm
 • Utbildning: Fil.kand. Beteendevetenskap, Mälardalens högskola

Marcus Jansson

 • Chef Ekonomi och Finans
 • I HSB sedan 2018
 • Född 1981
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Finanschef Jernhusen, div styrelseuppdrag, Finanscontroller Jernhusen, Redovisningsekonom MTG
 • Utbildning: Auktoriserad Finansanalytiker Handelshögskolan Stockholm, Magisterexamen i Ekonomi Högskolan i Gävle, Handelsrättslig kandidatutbildning Högskolan i Gävle

Emma Sarin

 • Chef Utveckling och Hållbarhet
 • Född 1977
 • I HSB sedan 2003
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Projektchef HSB Living Lab, Projektledare Medlemsutveckling HSB Riksförbund, Projektledare HSB Klimattåget
 • Utbildning: Fil.kand. Info- och PR, Mittuniversitetet, Dipl Marknadsekonom FEI, Dipl Projektledare FEI.

Carina Treje

 • Chef Försäljning och marknad
 • Född 1979
 • Anställd i HSB sedan 2017
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ansvarig för marknadsanalys och omvärld, HSB PP, 10 års konsulterfarenhet inom marknadsanalys och säljdrivande marknadsföring.
 • Utbildning: Civilekonom med inriktning mot management, organisation och marknadsföring, Kandidatexamen i statistik.

Ulf Kullén

 • Regionchef Nord
 • Född 1960
 • I HSB sedan 2000
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Fastighetsvärdering och IT-ansvar Jernhusen, Projektekonom och IT-ansvar HSB ProjektPartner
 • Utbildning: Mätningsingenjör, Fastighetsekonomi KTH

Peter Mild

 • Regionchef Mitt
 • Född 1967
 • I HSB sedan 2001
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chefsroller inom entreprenadverksamhet
 • Utbildning: Ingenjör, företagsekonomi, juridik, ledarskap, projektledning

Pär Hammarberg

 • Regionchef Syd
 • Född 1964
 • I HSB sedan 2019
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Teknikkonsultföretag, chefsroller på olika nivåer, projektledare
 • Utbildning: Civilingenjör Väg & Vatten LTH, Juridisk översikt Lunds Universitet, flertalet ledarskapsutbildningar