Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Föreningsstämma HSB Riksförbund

På föreningsstämman behandlas bokslut och resultat, riksförbundets verksamhet under det gångna verksamhetsåret och motioner från medlemmarna. Föreningsstämman väljer även styrelsen för det kommande verksamhetsåret. HSB Riksförbunds föreningsstämma 2021 ägde rum den 19 maj och genomfördes som ett årsmöte.

Stämmoinformation

HSB Riksförbund har enligt ordinarie stadgar HSB-stämma ojämna år och årsmöte jämna år. Med anledning av covid-19 gjordes inför stämman 2021 en tillfällig stadgeändring som möjliggjorde att förbundsstyrelsen kunde besluta att föreningsstämman skulle hållas som årsmöte trots att det var ett ojämnt år. Förbundsstyrelsen beslutade att 2021 års föreningsstämma skulle genomföras som årsmöte. Vid ett årsmöte är antalet fullmäktige 26 stycken med sammanlagt 166 röster fördelade enligt uddatalsmetoden. En fullmäktig får medföra ett valfritt biträde.  

För att minimera risken för smittspridning av coronaviruset genomfördes HSB Riksförbunds årsmöte 2021 helt digitalt.

Förslag stadgar för HSB Riksförbund antagna vid extra årsmöte 7 december 2020

Valberedningens berättelse extra årsmöte 2020


Nomineringar

Perioden för nomineringar har avslutats.

Motioner

En medlem/fullmäktige i HSB Riksförbund har rätt att få ett ärende behandlat av föreningsstämman. 

Bostadsrättsföreningar och övriga medlemmar i HSB kan påverka genom att motionera till sin HSB-förening som kan fatta beslut att föra motionen vidare till HSB-stämman/årsmötet. HSB-föreningen skickar efter stämmobeslut då in motionen till HSB Riksförbund.

Så här skriver du en motion:

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  • Skriv vad ärendet handlar om.
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att föreningsstämman ska ta.
  • Skriv under dokumentet med ditt namn.
  • Skicka in din motion till adressen här nedan.


I samband med att kallelsen skickas ut till föreningsstämman publiceras motionerna som kommit in.
Vill du inte att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion.

Det är viktigt att motioner kommer in i tid för att kunna behandlas på föreningsstämman. Skicka in din motion till registrator@hsb.se och skriv Motion i ämnesraden.

HSB Riksförbunds stadgar