Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Finansstöd - trygghet för kunden

HSBs gemensamma nationella bolag, HSB Finansstöd AB, har som uppdrag att tillsammans med de regionala HSB-föreningarna sköta betaltjänsterna för bostadsrättsföreningar som köper ekonomisk förvaltning av HSB. Genom samordnade processer för betaltjänster ökar tryggheten och säkerheten för våra kunder. HSB Finansstöd har också ansvaret för HSBs bosparande som är Sveriges största.

Betaltjänster är en del i tjänsteerbjudandet ekonomisk förvaltning och innefattar alla utbetalningar såsom leverantörsfakturor, arvoden, löner, skatter, räntor och amorteringar för kunders räkning.

Genom HSB Finansstöd har HSB nu tagit ytterligare ett steg i att stärka erbjudandet av tjänster inom ekonomisk förvaltning till medlemmar och kunder. Mycket av HSB Finansstöds arbete kommer att vara förebyggande, exempelvis genom att samordna kundkännedomsfrågor, skapa rutiner och processer som förhindra bedrägerier samt samordna och säkra hur attester skrivs.

Att HSB Finansstöd har tillstånd från Finansinspektionen att utföra betaltjänster till HSBs kunder är unikt i branschen och syftar till att erbjuda en ökad trygghet för kunder genom att Finansinspektionen utövar tillsyn över verksamheten och säkerställer att lagar och regler efterföljs när kunders pengar hanteras.

Vi ser det som att vi fått ett förtroende av myndigheterna att hantera våra kunders medel. Vi gör det i första hand för att våra kunder ska känna sig trygga i att anlita HSB. 

Bostadsrättsföreningar (brf) eller boende i brf bör i första hand vända sig till sin regionala HSB-förening vid frågor.

HSB Finansstöd AB
Organisationsnummer: 556708-5724
Säte: Stockholm