HSB lyfter bostadsfrågan i Almedalen 2022


Det var tre år sedan sist men nu är det återigen dags för Almedalsveckan i Visby den 3 – 7 juli.

I det läge vi nu befinner oss, med en begynnande lågkonjunktur, höjda räntor och ökade byggkostnader är det viktigare än någonsin att träffas och föra samtal kring vilken bostadspolitik som krävs framöver.

Under Almedalsveckan 2022 bjuder HSB in till seminarium på Visby Strand och deltar i flera paneler och debatter. Varmt välkommen!

Program 2022


Välkommen till oss

Tisdag 5 juli – hos HSB

Har politiken vad som krävs för att hjälpa fler in på bostadsmarknaden? 

Tröskeln in på bostadsmarknaden är oöverstigligt hög för många grupper. Samtidigt kommer signaler om att vi är på väg in i en lågkonjunktur, räntorna höjs och byggkostnaderna blir högre till följd av oron i omvärlden. Hur öppnar vi upp bostadsmarknaden för fler och ser till att fler bostäder byggs?

Tid: 9:00 – 9:45 Plats: Donnergatan 2, Wisby Strand Congress & Event, Lokal Vall

 

Välkommen där vi deltar

Tisdag 5 juli

Kan solparker bli en del av Sveriges elproduktion?


Hur kan bostaden finansieras för unga och förstagångsköpare?

 

Vägen framåt på bostadsmarknaden, för alla

 

Onsdag 6 juli

Kriminaliteten i byggbranschen

 

 

HSB Living Lab

Följ oss på resan mot framtidens boende

Mer än ett vanligt sparande

Börja bospara hos HSB

Bostäder i hela landet

Se våra bostäder i Visby och övriga landet

Sedan 1923

Historien om HSB

HSB Dela gör det möjligt för fler unga att köpa en bostad

HSB vill hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden och lanserar HSB Dela. Vi startar med ett pilotprojekt i HSB brf Blanka i Göteborg. Med HSB Dela skapar vi en ny modell för att äga en bostadsrätt. HSB köper 50 procent och du 50 procent. Det innebär att du som köpare betalar 50 procent av bostadsrättens pris och ingår ett samäganderättsavtal med HSB. Du delar helt enkelt köpet med HSB.