HSB på plats i Almedalen 2023 med 100-årsfirandet


HSB deltar under Almedalsveckan, världens största demokratiska mötesplats, för att träffas och föra samtal kring bostadspolitik.

I år, när vi fyller 100 år, finns vi på plats med en utställningstrailer i hamnen för att visa upp vår hundraåriga historia, diskutera framtidens boende, bostadspolitik och en hållbar samhällsutveckling. Där arrangerar vi också en rad seminarier och samtal.

Varmt välkommen förbi!

Program 2023

blobid0.jpgVy från Jönköping där HSBs 100-årsturné stannade till tidigare i våras.

Välkommen till oss på Skeppsbron, plats 101.


Onsdag 28 juni
 

13:30 - 14:15 Bygg hållbart med lera – ett cirkulärt material 

Se programpunkten i Almedalsveckans officiella program

Lera är ett av världens äldsta byggnadsmaterial. Men trots att vi har byggt bostäder av lera i tusentals år, i ett material som är helt cirkulärt, är det ett material som tappats bort i dagens moderna byggprocess. Nu vill HSB Living Lab tillsammans med bland annat Peab, White Arkitekter och framstående forskare testa olika metoder att bygga med material i lera. 

15:30 - 16:00 Hur stärker uppkopplade bikupor den biologiska mångfalden? 

Se programpunkten i Almedalsveckans officiella program 

Bin är en förutsättning för mat, 85 procent av det vi äter kräver pollinering. Hur kan tekniska lösningar bidra till att förbättra samhället för både människa och natur och upprätthålla den biologiska mångfalden? Hur kan AI hjälpa oss förstå hur bina mår? Hur skalar vi upp lösningar över hela landet för att stärka både bisamhällen och forskningen? 

Torsdag 29 juni 

10:00 - 10:30 Hur ser framtidens boende ut? 

Se programopunkten i Almedalens officiella program

Har du någonsin ställt dig frågan om hur du kommer att bo om 20 år? Om hur dina barn och barnbarn kommer att leva sina liv, och hur kommer deras hem en dag gestalta sig? Med HSB Living Lab tar vi ett stort kliv in i framtiden. I nära interaktion mellan människor och forskare skapar vi framtidens hållbara boende i ett tredje generationens Living Lab. Sedan starten 2016 har vi drivit fler än 180 olika projekt. Vad har vi fått för insikter, och vilka är de viktigaste resultaten? 
 

13:00 - 13:30 Hur blir bostadsrättsföreningens ekonomi lättare att förstå? 

Se programpunkten i Almedalens officiella program

Hur underlättar man för medlemmarna att förstå ekonomin i en bostadsrättsförening? Varför ser det ut som det gör idag och hur kan det förbättras? 

15:00 - 15:30 Tre modeller för lägre trösklar in på bostadsmarknaden 

Se programpunkten i Almedalens officiella program

För unga och andra som står långt ifrån bostadsmarknaden har trösklarna för att komma in blivit ännu högre i takt med räntehöjningarna. Det finns olika sätt lösa det samhällsproblemet. Hur går vi till väga, hur funkar de olika modellerna och vad krävs av samhället för att fler ska få en bostad? 

Arrangör:HSB Riksförbund, OBOS, Riksbyggen 

Fredag 30 juni 

12:00 - 12:30 Det hälsosamma boendet - hur främjar framtidens städer välmående?

Se programpunkten i Almedalens officiella program

Ohälsa kostar samhället många miljarder varje år. Hur kan bostadssektorn främja hälsa och välmående i framtidens hållbara städer? Hur kan boendemiljön påverka individers fysiska och psykiska hälsa? I HSB Living Lab söker vi svaren på hur vi kan bygga mer berikade miljöer och hälsofrämjande bostäder. Vilka möjligheter har dagens bostadsutvecklare och fastighetsägare när framtidens städer skapas? 

Välkommen där vi deltar hos andra:  


Onsdag 28 juni

10:15-11:00 Så vill svenskarna bo och leva när Sverige förändras

Se programpunkten i Almedalens officiella program 

Plats: Strandvägen 4.1, "Dagens industris arena" 

Ökade boendekostnader men fortsatt bostadsbrist, ökad vilja till distansarbete och nyindustrialisering av Norrland – ett nytt Sverige växer fram. Vad innebär det för kommuner och arbetsgivare som vill locka folk att flytta till dem? Är ABC-städerna det nya gamla? Kommer det en ny grön våg? 

Pernilla Bonde, vd, HSB Riksförbund, deltar. 

10.00-10-50 Så bryter vi boendesegregationen - effekter av ändrat bostadsutbud i utsatta områden 

Se programpunkten i Almedalens officiella program

Plats:Strandgatan 6, Clarion Hotel Wisby, "Paviljongen, ingång 50 m söderut från hotellentrén". 

Att boendet har en avgörande betydelse för social, ekonomisk och etnisk segregation är väl känt sedan länge. Mekanismerna bakom geografisk och boenderelaterad segregation spelar dock en relativt undanskymd roll i debatten. Vilka är orsakerna och vilka möjliga lösningar finns? 

Johan Nyhus, ordförande, HSB Riksförbund, deltar. 

Arrangör: Veidekke
 

12.15-12.40 Infarkt i bostadsbyggandet - vad händer om hjärtat slutar slå? 

Se programpunkten i Almedalens officiella program 

Plats:Adelsgatan 25, "Trädgården". 

Bostadsbyggandet kollapsar. Utan låga räntor faller priserna, hushållen får svårt att köpa bostäder och ta lån och samma problem har fastighetsinvesterarna. 

Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund, deltar.  

Arrangör: Fastighetsvärlden 

 

Torsdag 29 juni

09:00-10:00 Bostadsboost– så kickar vi igång bostadsmarknaden

Se programpunkten i Almedalens officiella program

Plats:Volters gränd 8, "Swedbank huset" 

Utmaningarna på bostadsmarknaden är många. Hög inflation, stigande bolåneräntor, ökande byggkostnader och oro på de finansiella marknaderna spär på de redan idag stora problem som finns. Hur kommer utvecklingen för boendefrågan att se ut framåt, vilka lösningar kan det finnas? 

Eva Nordström, vd, HSB Stockholm deltar. 
  

09.00-09.45 Hur skapas hus som inte behöver rivas? 

Se programpunkten i Almedalens officiella program

Plats: Klockgränd 4, "Arenan Stadsutvecklingsdagarna365" 

Med rätt kunskap och rätt erfarenhet går det att omvandla både moderna 80-talshus och sekelskiftesbyggnader till nya kontor, bostäder eller förskolor. Att riva hus innebär en stor ekonomisk risk och skapar tydliga klimatavtryck som inte är hållbara över tid. 

Johanna Berg, Chef Projektutveckling, HSB Bostad, deltar.  

Arrangör: Strategisk arkitektur, Arenan Stadsutvecklingsdagarna365, A Beautiful Soup.
  

12.00-12.45 Finansiering av idéburet byggande och byggemenskaper 

Plats: Hamnplan, H214 

Se programpunkten i Almedalens officiella program

Ett av de största och vanligaste hindren för att fler ekobyar, kollektivhus, kooperativa hyresrätter, byggemenskaper och idéburna bostadsbolag ska bli verklighet är finansiering. Så hur löser vi finansieringspusslet? 

Johan Nyhus, ordförande HSB Riksförbund, deltar.  

Arrangör: Stiftelsen Byggekologi 
 

12.15-13.00 Nedräkningen pågår - hur ska vi öka digitaliseringen för fler energieffektiva fastigheter till 2030? 

Plats: S:t Hansgatan 9, "Villa Rosenhill Trädgård". 

Se programpunkten i Almedalens officiella program

Fastighetsbranschen är en stor energikonsument i Sverige. För att nå klimatmålen behöver närmare en kvarts miljon boendefastigheter bli energieffektiva på sju år. Digitaliseringen är identifierad som stor möjliggörare, trots det går den digitala omställningen fortsatt långsamt. Hur ska vi lyckas? 

Jon Leo Rikhardsson, VD, HSB Södermanland, deltar. 

Arrangör: Telia 

HSB Living Lab

Följ oss på resan mot framtidens boende

Mer än ett vanligt sparande

Börja bospara hos HSB

Bostäder i hela landet

Se våra bostäder i Visby och övriga landet

Sedan 1923

Historien om HSB

HSB Dela gör det möjligt för fler unga att köpa en bostad

HSB vill hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden och lanserar HSB Dela. Vi startar med ett pilotprojekt i HSB brf Blanka i Göteborg. Med HSB Dela skapar vi en ny modell för att äga en bostadsrätt. HSB köper 50 procent och du 50 procent. Det innebär att du som köpare betalar 50 procent av bostadsrättens pris och ingår ett samäganderättsavtal med HSB. Du delar helt enkelt köpet med HSB.