Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Felanmälan Uddevalla

Välkommen att lämna din felanmälan!

Välj din bostadsrättsförening eller hyresrätt i rullistan och följ vidare instruktioner. Namnet på din bostadsrättsförening hittar du på din hyresavi. Bor du i en hyresrätt väljer du alternativet "Hyresrätt". Det är viktigt att du fyller i uppgifterna tydligt för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Om du som bostadsrättshavare anmäler lägenhetsfel där du själv ansvarar för underhållet kommer du att faktureras för utfört arbete. Minsta debiterbara tid är en timme! Tänk på att meddela om du vill ha ROT- /RUTavdrag i samband med anmälan. Om ni är flera ägare behöver du ange vem/vilka som ska ha avdraget.

Vid anmälan om en för låg temperatur i bostaden, vänligen ange temperaturen. Du mäter den mitt i rummet och ca en meter från golvet.

Genom att välja Ja under Nyckel/Tillträde godkänner ni att fastighetsskötaren använder huvudnyckel för att gå in i er lägenhet.

Ange om det finns husdjur i lägenheten under "Övrig information".

En fastighetsskötare kontaktar dig inom tre dagar från att din anmälan registrerats hos oss.

 

* = obligatoriska uppgifter

Din bostad

* Bostadsrättsförening/Hyresrätt
Lägenhetsnummer

Personuppgifter bostadsinnehavare

* Förnamn
* Efternamn
* Gatuadress
* Gatunummer
Postnummer
Postadress
* Telefon dagtid
* E-postadress
Mobiltelefon

Anmälare

* Nyckel/Tillträde

* Ärendetyp

* Beskrivning

Övrig information