Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Att överlåta en bostadsrätt – det här ska ingå i överlåtelsehandlingen

Det finns en del viktiga formella krav att tänka på vid överlåtelse av en bostadsrätt.
Vardagsrummet i en fint inredd lägenhet
  • För att en överlåtelse av en bostadsrätt ska vara giltig krävs det att avtalet är skriftligt.
  • I avtalet ska även objektet beskrivas, det ska alltså tydligt framgå att avtalet gäller en överlåtelse av en viss lägenhet (t.ex. genom angivande av adress och lägenhetsnummer).
  • Dessutom måste det i avtalet framgå det överenskomna priset för bostadsrätten. Sidoöverenskommelser avseende priset är inte giltiga.
  • Slutligen måste avtalet vara undertecknat av både köpare och säljare.

Samma krav vid gåva

Samma formella krav föreligger om lägenheten ska överlåtas som gåva. Istället för att de överenskomna priset ska det framgå att det handlar om en gåva. Om gåvan ges mellan makar behöver gåvan registreras hos Skatteverket. För att en gåva av en bostadsrätt ska vara giltig gentemot tredje man, måste bostadsrättsföreningen underrättas om gåvan genom att gåvobrevet lämnas in och överlåtelsen registeras.