Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Södertörn

Vi förvaltar såväl bostäder som kommersiella lokaler åt bostadsrättsföreningar, samfälligheter, allmännyttiga fastighetsbolag och privata fastighetsägare.

HSB Södertörn har verksamhet i Huddinge, Botkyrka och Nynäshamns kommuner, samt Region Gotland. Vi bildades 1995 genom en sammanslagning av HSB-föreningarna Huddinge-Botkyrka och Nynäshamn.

Vi arbetar aktivt med vår medlemsverksamhet som är navet inom HSB och idag har HSB Södertörn cirka 23 000 medlemmar.