• Välkommen till Hackspetten!

    Två fina gårdar och närhet till det mesta – kommunikationer, skogsområden, motionsspår och ett centrum med restauranger och butiker (foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedl.)
  • Välkommen till Hackspetten!

    Två fina gårdar och närhet till det mesta – kommunikationer, skogsområden, motionsspår och ett centrum med restauranger och butiker (foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedl.)

Alla kontrakt för p-platser sägs upp

Avtalen behöver uppdateras och alla kommer erbjudas nytt kontrakt. Klicka på texten för att läsa mer.

Obligatorisk ventilationskontroll i november

Under november månad påbörjas arbete med att rensa våra ventilationskanaler - och i samband med det görs en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Arbetet påbörjas v. 46 och utförs av en extern entreprenör. Klicka på texten för att läsa mer.