Tekniskt problem vid bokning av tvättstuga

07 april 2022 Vi har haft tekniskt problem som gjort att det inte går att boka tvättid vid boknignstavlorna.

Reparation pågor. I nuläget är det endast bokningstavlan för tvättstuga 1 på Holmvägen 28 som är igång igen. Reparation fortsätter.