• Innergården på brf 45 Barken

    Barken

    Välkommen till HSB 45 Barken! Vi är en HSB-förening med 81 lägenheter fördelade i tre huskroppar från 1964 på Ringgatan 45 och 47 samt Tiundagatan 36 och 38. Husen är trevåningshus i gult tegel och vi har en stor gemensam gård samt ett antal gemensamma lokaler.
  • Innergården på brf 45 Barken

    Barken

    Välkommen till HSB 45 Barken! Vi är en HSB-förening med 81 lägenheter fördelade i tre huskroppar från 1964 på Ringgatan 45 och 47 samt Tiundagatan 36 och 38. Husen är trevåningshus i gult tegel och vi har en stor gemensam gård samt ett antal gemensamma lokaler.