Miljöstation

Det vilar på varje medlem att följa källsorteringsinstruktioner.

Genom ordentlig sortering kan våra sopor återvinnas. Det krävs naturligtvis att vi sköter sorteringen annars så går det inte att återvinna. Felaktig sortering leder till merkostnad för föreningen/medlemmarna och bidrar dessutom till sämre miljö. Klicka på bilden nedan för att följa kretsloppet för de sopor som vi återvinner.

Extra container beställs 4 gånger per år för avfall, som inte hör hemma i vår miljöåtervinningsstation.  

Är du osäker på hur något ska sorteras eller vad som gäller kan du besöka Sysavs hemsida och deras guide.

Miljöstation, sopnedkast och extra containerDatum för extra container: Se information i anslagstavla i trapphus.

  • Miljöstation, sopnedkast och extra containerDatum för extra container: Se information i anslagstavla i trapphus.
    Miljöstation, sopnedkast och extra containerDatum för extra container: Se information i anslagstavla i trapphus.