Miljöstation

Det vilar på varje medlem att följa källsorteringsinstruktioner.
  • Genom ordentlig sortering kan våra sopor återvinnas. Det krävs naturligtvis att vi sköter sorteringen annars så går det inte att återvinna. Felaktig sortering leder till merkostnad för föreningen/medlemmarna och bidrar dessutom till sämre miljö.
    Klicka på bilden nedan för atti följa kretsloppet för de sopor som vi återvinner.

  • Extra container beställs 4 gånger per år för avfall, som inte hör hemma i vår miljöåtervinningsstation. 
  •  
  • Är du osäker på hur något ska sorteras eller vad som gäller kan du besöka Sysavs hemsida och deras guide.
  • Miljöstation, sopnedkast och extra containerDatum för extra container: Se information i anslagstavla i trapphus.
    Miljöstation, sopnedkast och extra containerDatum för extra container: Se information i anslagstavla i trapphus.