Avgiftshöjning med 5 % från 1 september 2023

30 augusti 2023

Styrelsen har i samråd med vår ekonom på HSB beslutat att höja avgiften med 5 % samt att bredbandsavgiften om 125 kr per mån och lägenhet kommer att läggas som separat kostnad på avgiftsavin från den 1 september 2023.

I stadgerevideringen ändras föreningens räkenskapsår till kalenderår. Idag är räkenskapsåret 1 september till 31 augusti. Föreningens budget gäller därför från 1 september till 31 december 2024.