Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så slipper du kryp i lägenheten

Här beskriver skadedjursexperten Thomas Persson Vinnersten från Anticimex de vanligaste skadedjuren och tipsar om hur du slipper dem i ditt hem. HSBs jurister redogör också för vem som bär ansvaret och i vilka situationer de boende kan få ersättning.

Bild på långsprötad silverfisk

Vägglöss

Ofarlig men obehaglig skinnbagge som lever på människoblod. Kommer nattetid och ger kliande bett, men sprids sällan mellan lägenheter. Vid misstanke om löss, skicka bild till skadedjursföretag och ta hjälp direkt då vägglöss förökar sig snabbt. Bekämpningsmedel krävs, men lössen går även att utrota med 55-gradig ånga. Vägglöss dras till värme och utandningsluft.

Vagglus_hsb.se.jpg

Undvik att få med dem hem när du bor på hotell genom att alltid ha kläderna i en stängd resväska, placerad en bit från sängen och väggen. Lämna väskan ute i kylan ett par dagar för att ta död på eventuella medföljande löss och öppna helst bagaget utomhus. Skaka plaggen och dammsug väskan. Se även upp vid köp av second hand-möbler.

Kackerlackor

Insikternas svar på råttor gillar smuts, matrester och fuktiga utrymmen. Förökar sig snabbt, är svåra att utrota och kan föra med sig smittor och magbakterier och påverka astmatiker. Håll dem borta genom att städa noga och göm allt ätbart – annars äter de inte bekämpningsmedlet. Ta till klisterfällor, för att bestämma art och var de finns, sedan krävs professionell sanering.

Långsprötad silverfisk

Större kusin till vanlig silverfisk som, till skillnad från vanlig silverfisk, även trivs i torra rumsmiljöer. Gillar nyproducerade bostäder och flyttar ofta in med flyttkartongen. Ofarlig (men äcklig) och kan ta tid att bli av med och orsakar problem om de äter på konst, textilier eller böcker. Lever på damm, så städa ofta och lägg ut fällor där de syns mest. Vid stora mängder krävs en saneringsplan – ta in professionell hjälp.

Bild på långsprötad silverfisk mot grön vägg.

Långsprötad silverfisk Gillar nyproducerade bostäder och flyttar ofta in med flyttkartongen.

Garderobsdjur: Malfjärilar och pälsängrar

Ofarliga larver som lever i ull, päls och textilier. Upptäcks genom hål i ylleplagg, mattor och textilier. Sprids lätt i förrådsutrymmen med galler emellan, och följer med till lägenheten. Förebygg genom att tvätta och förvara säsongsplagg i täta vakuumpåsar. Du blir av med dem genom att lägga plaggen i frysen eller i över 55 graders värme.

Gnagare: Råttor och möss

Finns där mat är tillgänglig – och de kan sprida sjukdomar till människor. De bor gärna i lättgrävda rabatter och kan ta sig genom minimala hål. Ta bort fågelmat och fallfrukt, håll rent kring återvinningen och töm papperskorgarna ofta. Fällor kan hjälpa mot möss, men om ni har besök av råttor kontakta föreningen direkt och ta in professionell hjälp. De förökar sig snabbt!

Mus som fastnat i musfälla

Vems är ansvaret?

Ohyra i en lägenhet kan orsaka omfattande skador i en bostadsrättsförening. I en hyresrätt är det fastighetsägarens ansvar att se till att din bostad är skadedjursfri, men vid ohyra i en bostadsrätt har både brf:en och bostadsrättshavaren ett ansvar. Om du upptäcker ohyra, underrätta styrelsen omgående. Bostadsrättsföreningen är alltid skyldig att vidta åtgärder för att utrota ohyra, oavsett om den boende själv har orsakat dem. Som boende har du också ett ansvar att kontakta ditt försäkringsbolag. Via din hemförsäkring har du ett avtal med ett skadedjursbolag som du kan kontakta om problem uppstår. 

Ersättning

En bostadsrättshavare som inte på något sätt varit vållande till förekomsten av ohyra i lägenheten har alltid rätt till ersättning för nödvändiga kostnader som denne drabbas av i anledning av saneringen.

I de fall bostadsrättshavaren kan visa att ohyran beror på försummelse från föreningens sida kan denne få rätt till skadestånd.

Behöver du juridisk rådgivning?

Fastighetsägare och enskilda HSB-medlemmar är varmt välkomna att kontakta HSBs jurister som har stor erfarenhet i frågor som rör boendet.