Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB bidrog med över 2,6 miljoner kronor till kampen mot fattigdom

29 mars 2022 I Filippinerna saknar 5,6 miljoner människor ett eget hem och HSB stöttar We Effects arbete med att få fram fler bostäder i landet. Särskilda insatser görs för Basey’s Eco-Ville Housing Cooperative – ett kooperativt bostadsområde som byggts upp för människor som
överlevde tyfonen Haiyan.
Aianah Glenneth leker obekymrat mellan husen som kooperativet byggt i Basey i Filippinerna med bidrag från We Effect. Aianah Glenneth leker obekymrat mellan husen som kooperativet byggt i Basey i Filippinerna med bidrag från We Effect.

Att stå utan bostad omöjliggör för människor att säkra sin egen och sin familjs trygghet, men försvårar också enormt för människor att kunna utveckla hållbara försörjningsmöjligheter. Här är samarbeten med lokala och nationella myndigheter en nyckel, precis som det är att bygga upp demokratiska och stabila bostadskooperativ.

Bostadsområdet Basey Eco-Ville Housing Cooperative Association är ett av de många bostadskooperativ som We Effect arbetar med i Filippinerna. Målet är att säkra att samtliga medlemmar och deras familjer, närmare 800 personer, har tillgång till trygga och långsiktigt hållbara hem. Området utvecklas kontinuerligt och arbete pågår att identifiera och organisera fler människor med otrygga bostäder.

Så stöttar HSB We Effect:

We Effect arbetar för en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom, med övertygelsen att människor är starkare tillsammans och att hållbar utveckling förutsätter respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Sedan 1958 har organisationen arbetat i 25 länder i fyra världsdelar, genom att fokusera på landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och tillgång till mark och finansiella tjänster.

  • HSB-medlemmar bidrar med två kronor av medlemsavgiften till We Effect varje år, och HSB skänker tusen kronor för varje nybyggd lägenhet.
  • Under 2021 samlade HSB tillsammans in 2 632 308 (2 824 106) SEK till We Effect.
  • Bakom We Effect står ett sextiotal svenska företag och organisationer, bland andra HSB.

Våra medlemmar bidrar

Vet du om att HSBs medlemmar varje år bidrar till biståndsorganisationen We Effect genom medlemsavgiften till HSB? På så sätt är medlemmarna med och gör stor nytta för människor i utvecklingsländer.