Styrelsen

Här är vi som jobbar i Brf Fjärilens styrelse.

Har du frågor du vill att styrelsen ska ta upp, maila gärna till ordforande@fjarilen2.se (styrelsen@fjarilen2.se) eller lägg ett meddelande (gärna maskinskrivet) i brevlåden Odins väg 10 Bv.

Styrelsen sammanträder oftast en gång i månaden.

Styrelsen

Ordförande: Johnny Jansson

Sekreterare: Marianne Fresk

Ledamot: Marie Häll

Ledamot: Anna Peterson

Ledamot: Margareta Molén

Ledamot: Olena Chornoshchok

HSB-ledamot: Per-Eric Peterzon

 

För felanmälningar, klagomål, drift, överlåtelser och andrahansupplåtelser, kö till p-plats, juridiska frågor, m.m. hänvisar vi till till HSB Södertörn, 08-608 68 00. Mer information om detta och var du ska vända dig finns även att hitta på anslagstavlan i varje trapphus tillsammans med andra nyheter och information.