Styrelsen

Här är vi som jobbar i Brf Fjärilens styrelse på vår fritid.

Styrelsen sammanträder oftast en gång i månaden utom juli månad. 

Har du frågor du vill att styrelsen ska ta upp, maila gärna till ordforande@fjarilen2.se (styrelsen@fjarilen2.se) eller lägg ett meddelande (gärna masikskrivet) i brevlåden Odins väg 10 Bv.

Styrelsen

Ordförande: Johny Jansson.

Vice ordförande: Anton Latul.

Sekreterare: Marianne Fresk.

Ledamot: Gleeko Magpoc.

Ledamot: Kristina Karaguts.

Ledamot: Tore Johansson

Ledamot: Marie Häll.

Ledamot: Martin Ingemarsson.

HSB-ledamot: Per-Eric Peterzon.

 

Hör gärna av dig om du vill jobba aktivt i föreningen, antingen i styrelsen eller på annat sätt. Ju fler vi är som hjälps åt, desto bättre och mer pengar kan vi spara. Mer kontaktinfo finna i trapphuset.

Vänd dig alltid till HSB Södertörn, 08-608 68 00 när det gäller felanmälningar, klagomål, drift, överlåtelser och andrahansupplåtelser, kö till p-plats, juridiska frågor, m.m. Se avsnittet om Kundtjänst, HSB.