Styrelsen

På föreningsstämman utser du och dina grannar en styrelse. Deras uppdrag är att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltning av huset, alla som är med i styrelsen har tystnadsplikt då känsliga frågor kan diskuteras. Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad. Vissa större beslut måste tas på stämman.

Vi är föreningens förtroendevalda 2024:

Ordförande:
Natalia Juntunen Tel: 070 611 68 13

Vice Ordförande:
Marijana Stankovic Tel: 076 289 22 85

Sekreterare:
Eric Ramtri Tel: 073 543 08 44

Ledamot:
Eric Ramtri Tel: 073 543 08 44

Ledamot:
Lars Mohlin Tel: 070 843 62 41 

Ledamot:
Rami Leipälä Tel: 073 329 51 24

Ledamot HSB:
Sofia Rizkallah Tel: 070 720 18 88

Styrelsens arbete granskas av:

Revisor:
Tomas Erlandsson Tel: 070 692 65 31

Vice Revisor:
Blagojce Kasapovski Tel: 073 995 00 84

Övrigt

E-post
styrelsen@brfklovern.se

Hemsida
http://www.brfklovern.se