Valberedningen

Valberedningen förbereder valet av styrelsen på föreningsstämman. Genom att aktivt ta kontakt med befintliga och nya medlemmar i föreningen bildar sig valberedningen en uppfattning om lämpliga kandidater till styrelsen. Valberedningen ska se till att styrelsen fungerar bra och behöver därför se till att bredda kunskapsområdena och samarbetsförmågan hos de som väljs in som förtroendevalda.

Vi är föreningens valberedning 2024:

 

Henrik Borg Tel: 070 741 83 70
Lena Olilla Tel: 073 987 22 54