Valberedningen

Valberedningen förbereder valet av styrelsen på föreningsstämman. Genom att aktivt ta kontakt med befintliga och nya medlemmar i föreningen bildar sig valberedningen en uppfattning om lämpliga kandidater till styrelsen. Valberedningen ska se till att styrelsen fungerar bra och behöver därför se till att bredda kunskapsområdena och samarbetsförmågan hos de som väljs in som förtroendevalda.

Vi är föreningens valberedning 2023:

 

Lilian Saliba Tel: 070 478 12 72
Rami Leipälä Tel: 073 329 51 24