X

Nya krav på hantering av farligt avfall

17 februari 2021 Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft den 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Ändringarna syftar till att öka spårbarheten av farligt avfall i Sverige och innebär skärpta krav på bostadsrättsföreningars avfallshantering.  

I korthet betyder lagändringarna att  

  • Avfallsproducentens anteckningsskyldighet utökades 
  • Inlämnat farligt avfall ska rapporteras till ett avfallsregister

Bostadsrättsföreningen ansvarar för att anlita en transportör med tillstånd att transportera farligt avfall, spara transportdokument från avfallsentreprenören samt kontrollera att det skickas till en anläggning med tillstånd att ta emot farligt avfall.  

En vägledning om de nya lagkraven går att läsa i sin helhet här!  


Stäng artikel