X

Lokalhyra – tips för avtalsskrivning

20 september 2021 Inför kommande kvartalsskifte och inte minst vid årsskiftet är det många lokalhyresavtal som kan sägas upp. Funderar ni på att säga upp era avtal för villkorsändring kan det även vara av värde att uppdatera hela avtalet, inte bara frågan om hyra, med relevanta bilagor för att underlätta ert framtida samarbete med era hyresgäster.

Många lokalhyresgäster har också fått ett ändrat behov med anledning av Coronapandemin. Kanske står man med allt för stora lokaler eller så behöver lokalen anpassas för de nya situationer som uppstått. Hur kan detta regleras på bästa sätt?

Avtalets utformning

Utöver själva avtalsformuläret rekommenderar vi att ni också använder bilagor såsom särskilda bestämmelser, gränsdragningslistor, uppdaterade ritningar, driftkostnadsbilaga, brandskyddsklausul, med mera. Vilka bilagor som är av relevans är beroende på hur just er situation ser ut.  

Så vad är ovan nämnda bilagor bra för?

Samtliga bilagor reglerar avtalet mellan er och er hyresgäst och underlättar ert samarbete och minskar förhoppningsvis frågor som i värsta fall kan leda till en tvist.

Särskilda bestämmelser

I de särskilda bestämmelserna kan ni till exempel ange hur anpassningar får göras, vem som ska bekosta dessa och hur ett återställande ska ske på en mer detaljerad nivå än vad som anges i avtalsformuläret. Detta kan bli aktuellt om, som ovan angivits, hyresgästen står inför ändrade behov. Ni kan även reglera eventuella hyrestillägg och särskilda villkor avseende bland annat eventuell förtida avflytt eller andra överenskommelser som kan bli aktuella.  

Gränsdragningslistor

Vidare är en viktig bilaga att fundera över gränsdragningslistan. I listan kan ni reglera vem som ska stå för drift, underhåll och eventuella utbyten, samt definiera vad de olika begreppen innebär. Om man har en gränsdragningslista till avtalet blir framtida frågor kring detta betydligt lättare att hantera och ni undviker onödiga och svåra tolkningar och i värsta fall tvister kring vem som ansvarar för vad. Om anpassningar görs i lokalen så glöm inte att lägga till nya ansvarområden avseende dessa i gränsdragningslistan.

Ritningar

En annan viktig bilaga är ritningen över lokalen. Med en uppdaterad ritning undviker ni frågor avseende vilken yta som lokalen faktiskt omfattar. Har ni ingen ritning är det hög tid att bilägga en sådan i avtalet eller behöver ritningen möjligtvis uppdateras?

Driftkostnader

Det kan också vara av värde att titta igenom driftkostnaderna. Kontrollera huruvida driftkostnadsbilagan är uppdaterad och framför allt om driftkostnader debiteras enligt denna. Här kan det finnas utgifter att spara.

Tilläggsavtal

Om ni kommer överens om tillfälliga justeringar av hyresavtalet, kanske beroende på anpassningar på grund av effekter av Coronoapandemin, kan detta ske genom ett tilläggsavtal som till exempel gäller för en kortare tid. Dock är det viktigt att fundera på om det som tas upp i tilläggsavtalet påverkar övriga delar av avtalet.

Så, passa på att få ordning på era lokalhyresavtal inför kommande avtalsperiod och tveka inte att höra av er till oss jurister på HSB Stockholm för att få hjälp med utformningen och uppläggen av såväl avtal som tilläggsavtal!

Behöver ni juridisk rådgivning?

Våra föreningsjurister har en unik erfarenhet inom bostadsrättsjuridik, hyresjuridik och föreningsrättsliga frågor och är ett bra stöd om en besvärlig situation skulle uppstå.


Stäng artikel