Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bra juridik är att tänka efter – före

Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm har möjlighet att anlita våra föreningsjurister till rabatterat arvode. Som medlemsförening har ni även möjlighet att få kortare kostnadsfri juridisk rådgivning av föreningsjuristerna på HSB Stockholm.
Juridisk medlemsrådgivning

Det kan handla om förebyggande juridisk rådgivning, konflikter mellan grannar, uppsägningar, olovlig ombyggnad, avtal med hantverkare och mycket annat som ska hanteras i vardagen. Våra föreningsjurister har en unik erfarenhet inom bostadsrättsjuridik, hyresjuridik och föreningsrättsliga frågor och är ett bra stöd om en besvärlig situation skulle uppstå. Våra föreningsjurister tar sig även an frågor beträffande entreprenader, arrenden och andra fastighetsrättsliga frågor samt mycket annat inom bostadsjuridikens område.

När ni tar ansvaret att förvalta en fastighet är det ett uppdrag med många olika utmaningar. En av dem är att hantera juridiken och att säkerställa att medlemmarnas värden i bostadsrättsföreningen hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar om att skaffa sig kunnandet och insikten om regelverken i tid, att hämta in juridisk rådgivning innan något inträffar – då har ni den trygghet som behövs för att sköta om fastigheten och hantera de juridiska frågor som kan uppstå inom bostadsrättsföreningen. Det juridiska stödet från våra föreningsjurister ger er en chans att tänka efter – före.

Om det uppstår en tvist eller en konflikt inom bostadsrättsföreningen mellan styrelsen och en enskild medlem/hyresgäst, mellan medlemmar/hyresgäster eller mellan bostadsrättsföreningen och tredje man (t.ex. entreprenör, kommun eller annan myndighet) kan våra föreningsjurister bistå er med juridiskt stöd och även företräda bostadsrättsföreningen som ombud.

Kontakta våra jurister

Arvoden

För bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm är arvodet 2350-2550 kr/tim exkl. moms. För övriga bostadsrättsföreningar är arvodet 2750 kr/tim exkl. moms.

Utbildningar

Våra föreningsjurister håller kontinuerligt utbildningar för våra bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar. Som medlemsförening och förvaltningskund finns även möjligheten att boka skräddarsydda utbildningar inom juridik. Utbildningen anpassas helt efter er styrelses behov och önskemål. Vi har sammanställt en katalog  med förslag på teman för utbildningar, som är satt utifrån vad bostadsrättsföreningar brukar efterfråga. Det går också bra att kombinera olika ämnen eller att jobba med ett specifikt case som är aktuellt för föreningen.

Kontakta oss på mejladress: kurser.stockholm@hsb.se för förslag på upplägg och offert. Riktpriset är
10 000 kr (exkl. moms) för 2 timmars utbildning kvällstid.

Bokunskap

På HSB Riksförbunds Blogg kan ni ta del av mycket matnyttigt inom boendejuridik och även läsa mer om detta under Bokunskap.