Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Bra juridik är att tänka efter – före

Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm och bostadsrättsföreningar som har förvaltningsavtal med HSB Stockholm har möjlighet att anlita våra föreningsjurister till rabatterat arvode. Som medlemsförening och förvaltningskund har ni även möjlighet att få kortare kostnadsfri juridisk rådgivning av föreningsjuristerna på HSB Stockholm.
Juridisk medlemsrådgivning

Det kan handla om förebyggande juridisk rådgivning, konflikter mellan grannar, uppsägningar, olovlig ombyggnad, avtal med hantverkare och mycket annat som ska hanteras i vardagen. Våra föreningsjurister har en unik erfarenhet inom bostadsrättsjuridik, hyresjuridik och föreningsrättsliga frågor och är ett bra stöd om en besvärlig situation skulle uppstå. Våra föreningsjurister tar sig även an frågor beträffande entreprenader, arrenden och andra fastighetsrättsliga frågor samt mycket annat inom bostadsjuridikens område.

När ni tar ansvaret att förvalta en fastighet är det ett uppdrag med många olika utmaningar. En av dem är att hantera juridiken och att säkerställa att medlemmarnas värden i bostadsrättsföreningen hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar om att skaffa sig kunnandet och insikten om regelverken i tid, att hämta in juridisk rådgivning innan något inträffar – då har ni den trygghet som behövs för att sköta om fastigheten och hantera de juridiska frågor som kan uppstå inom bostadsrättsföreningen. Det juridiska stödet från våra föreningsjurister ger er en chans att tänka efter – före.

Om det uppstår en tvist eller en konflikt inom bostadsrättsföreningen mellan styrelsen och en enskild medlem/hyresgäst, mellan medlemmar/hyresgäster eller mellan bostadsrättsföreningen och tredje man (t.ex. entreprenör, kommun eller annan myndighet) kan våra föreningsjurister bistå er med juridiskt stöd och även företräda bostadsrättsföreningen som ombud.

Ni når oss genom att kontakta Kund- och Medlemsservice.

Arvoden

För HSB bostadsrättsföreningar och bostadsrättsföreningar som har förvaltningsavtal med HSB Stockholm är arvodet 2 150-2 350 kr/tim exkl. moms. För övriga bostadsrättsföreningar är arvodet 2 550 kr/tim exkl. moms.

Utbildningar

Våra föreningsjurister håller kontinuerligt utbildningar för våra bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar. Som medlemsförening och förvaltningskund finns även möjligheten att boka skräddarsydda utbildningar inom juridik. Utbildningen anpassas helt efter er styrelses behov och önskemål. Vi har sammanställt en katalog  med förslag på teman för utbildningar, som är satt utifrån vad bostadsrättsföreningar brukar efterfråga. Det går också bra att kombinera olika ämnen eller att jobba med ett specifikt case som är aktuellt för föreningen.

Kontakta oss på mejladress: kurser.stockholm@hsb.se för förslag på upplägg och offert. Riktpriset är
10 000 kr (exkl. moms) för 2 timmars utbildning kvällstid.

Bokunskap

På HSB Riksförbunds Blogg kan ni ta del av mycket matnyttigt inom boendejuridik och även läsa mer om detta under Bokunskap.

Vill du ha juridisk rådgivning?

Kontakta Kund- och Medlemsservice här.

Vill ni bli medlemmar?

Kontakta oss för mer information om medlemskapet.