Öppning gym och bastu

09 mars 2021 Öppning av gym och bastu! Nu är gymmet och bastun äntligen klara och kan tas åter i bruk! Det finns lite nyheter kring utnyttjande av gym och bastu. Nu är det ett nytt låssystem, tag. För att ha möjlighet att utnyttja gym och bastu behöver du hämta ut en tag. Denna kan hämtas ut under expeditionstid. Kostnad per år för att utnyttja bastu och gym: 500 kr/år. Då ingår en tag. Vill man sedan i sin familj ha flera tagar så kan man köpa till extra tagar för 100 kr/st (det är då en engångskostnad för dessa). Betalningen sker via särskild avi alt via hyresavin. Om du vill köpa tag inkl årsanvändning på gym och bastu fyll i talongen som du postledes kommer få i brevlådan de närmsta dagarna. Med vänlig hälsning Styrelsen