Styrelsen

Styrelsen samlar upp frågor om till exempel allmänna utrymmen, trivselregler, aktiviteter med mera, och vidarebefordrar dem till styrelsen.

Styrelsen består idag av förtroendevalda bostadsrättshavare och en styrelseledamot från HSB Göteborg.

I en HSB-bostadsrättsförening finns alltid en ledamot vald av HSB-föreningens styrelse, det vill säga HSB-ledamot, som kommer att vara ett stöd till styrelsen framöver.

Styrelsen nås enklast på mail hsb.brf.blanka@gmail.com