På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Vi ska vara en hållbar organisation för en hållbar framtid

Under 2015 har arbetet för en mer hållbar värld tagit flera avgörande steg framåt. I september lyckades FN ena världens länder om 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Målen ska uppnås till 2030. Och i Paris under december lyckades världens ledare äntligen enas om ett nytt globalt klimatavtal.

Dessa internationella överenskommelser inger hopp. De lägger inte bara grunden för politiska beslut i alla världens länder, det sänder också viktiga signaler till företag, föreningar och till jordens nio miljarder invånare. Och ska vi verkligen lyckas krävs insatser från oss alla.

I hållbarhetsredovisningen beskriver vi hur HSB arbetar inom de fokusområden som våra medlemmar anser särskilt viktiga. Dessa framgår av det gemensamma styrdokumentet HSB Kompassen. Vi följer även upp hur väl vi följer våra varumärkesriktlinjer och vår kod för föreningsstyrning. Den röda tråden är att vi finns till för boendet – boendet finns inte till för oss. Detta gör hållbarhetsredovisningen till ett av HSBs viktigaste dokument.

Hållbarhetsredovisningen stäms av mot fem intressentgrupper:

  • Samhälle – lokalt och globalt
  • Medlemmar
  • Medarbetare
  • Kunder
  • Leverantörer och partner

Historien har lärt oss att blicka framåt

Hållbarhet är ett begrepp som blivit högaktuellt i vår tid. Men behovet av ett långsiktigt tänkande är inget nytt inom vår organisation, tvärt om.

HSBs historia är i mångt och mycket en beskrivning av Sveriges utveckling från 1920-talets bostadsnöd till folkhemmet, miljonprogrammet och dagens moderna samhälle. Under årens lopp har HSB byggt omkring 500 000 bostäder med målsättningen att erbjuda medlemmarna bra och väldisponerade bostäder med hög standard – dessutom överkomliga i pris för de stora  befolkningsgrupperna.

HSB har stått för många uppfinningar och förbättringar som bidragit till att höja svensk bostadsstandard. Bland annat var HSB först i Sverige med sopnedkast på 1930- talet, likaså färdiglackerade kökssnickerier. I HSB-hus fanns tidigt varmvatten, tvättstugor och moderna kök som förenklade vardagslivet. När det svenska folkhemmet skapades var HSBs nytänkande och vision om att skapa det goda boendet viktiga bidrag. Bilder, filmer och berättelser om HSB finns samlade på sajten hsb-historien.se genom Centrum för Näringslivshistoria.

Nu står vi inför nya utmaningar som kräver nya idéer, nya lösningar.  HSBs övergripande vision är att vara den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet. HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet. För HSB är vinsten inte ett mål i sig, utan ett medel för att kunna uppfylla uppdraget – att skapa bra och långsiktigt hållbara bostäder för sina medlemmar. Att vi nu agerar i klimatfrågan är ett tydligt exempel på vårt engagemang för hållbarhet i det goda boendet.