Styrelsen

  • Ordförande Thomas Andersson                                  070 926 44 99
  • Vice ordförande Pernilla Lagerholm Sköld                070 651 33 74
  • Sekreterare Stefan Viberg                                           070 926 46 75
  • Ledamot Per-Åke Sundkvist                                       070 216 89 22
  • Ledamot Thomas Ragén                                             070 675 73 29
  • HSB:s representant Patrik Karlsson                           010-303 27 28
  • Vicevärden Christer Jansson                                      073 754 69 92
  • Mail till styrelsen / vicevärden                             hsb.brfbjornbaret@gmail.com

 

Tulpangatan 135
703 53 Örebro