Styrelsen

Mailadress till HSB Brf Slånbäret är info@slanbaret.se. Vill du ha kontakt med styrelsen så kan du nå dem på denna adress. Vicevärden vidarebefordrar ärendet till dem om det är av sådan art att inte vicevärden kan ta hand om ärendet. 

Per Ahlstrand, ordförande                                                  Irisgatan 78

Anita Envall, sekreterare                                                  Irisgatan 4

Michel Ishak, ledamot                                                         Irisgatan 74

Charlotte Edström, ledamot                                                Irisgatan 92

Tony Carlson, ledamot                                                        Irisgatan 26

Björn Andreason, ledamot                                                   Irisgatan 20

Petter Flemberg, ledamot                                                   Irisgatan 44

Sara Höijer, ledamot                                                           Irisgatan 86

Jan Beijervall, suppleant                                                     Irisgatan 18

Peter Dahlström, suppleant                                                Irisgatan 100

Kjell Nyman, HSB ledamot