På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Åbrinken i ekonomisk-kritiskt läge 1997

År 1990 beslutades det att bostadsrättsföreningen Åbrinken skulle byggas. Bankerna var på den tiden generösa med långivningen. För finansieringen av bygget lånades hela 22 miljoner. (8 miljoner över 1991 års byggkostnad enl. SCB) Den accelererande finanskrisen gjorde också marknaden osäker för potentiella bostadsrättsinnehavare.

1997 blev ett dramatiskt år för föreningen. Intäkterna räckte inte till att betala utgifterna, speciellt beroende på det höga ränteläget 11 %.

Situationen krävde en avgiftshöjning på 50 % menade HSB. Styrelsen sa emellertid nej till en sådan lösning eftersom man befarade att den skulle få folk att flytta från huset. Hur kunde man då ha hamnat i ett sådant dilemma?

Hallstahammars kommun sålde fastigheten Kolbäck-Vallby 1:215 till HSB 1988. På ett möte året efter, hos HSB i Västerås, beslutades att en bostadsrättförening skulle bildas. I stadgarna villkorades medlemskap endast för seniorer 55+. I juni 1990 startade BPA byggandet av huset.

Försäljningen av bostadsrätterna gick emellertid trögt, bara 50 % av lägenheterna såldes. Med ett lån på 22 miljoner och en ränta på 11 % till kreditgivarna blev föreningens ekonomi ansträngd redan från starten. Villkoret 55+ i stadgarna måste utgå för att få större målgrupp bostadssökande. Åldersparagrafen har emellertid senare skrivits in igen.

Ständiga hyreshöjningar var oundvikligt under de första åren och bidrag från en garantifond hjälpte inte långt. Hela den ekonomiska situationen var svårbemästrad då medlemmar också började häfta i skuld till föreningen.

En glädjande upptäckt gjordes dock även om den inte bättrade på ekonomin. En styrelsemedlem konstaterade att 500 000 kronor blev över efter husbygget och låg outnyttjade hos HSB. Pengarna kunde inte återbetalas därför beslutades 1994 att balkongerna skulle glasas in. För att försöka få ner driftkostnaden anslöt man sig till fjärrvärmenätet 1996.

Så kom krisåret 1997. Ekonomin gick inte ihop och föreningen hamnade i en rävsax.

HSB och föreningens styrelse började förhandla med bankerna om nedskrivning av lånen och en hanterbar ränta. Kreditgivarna behövde också en lösning. Att få ett hus på halsen var nog inte vad de önskade. Och en konkurs skulle innebära katastrof för medlemmarna. Man lyckades till slut nå en överenskommelse med över sju miljoner i låneavskrivning och 0% räntesats.

I dag har vi en stabil ekonomi med en skuld på 11,8 miljoner och med 3.5 % i ränta. Vi är ett tack skyldiga våra pionjärer i föreningen som höll ut och gjorde seniorboendet Åbrinken till en framgångssaga.

Sammanställt av Kurt Larsson juni 2016.

 

Branden den 29 maj 2016

 


.

Foto: Annemo Friberg