På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Ordningsregler

Som medlem i bostadsrättsföreningen APOLLO i Fagersta, bor du centralt i en välplanerad och trevlig lägenhet och vi hälsar dej som medlem välkommen och ger dig nedan en kort information. 

LÄGENHETEN

 

Ventilationen servas och rengörs genom föreningens försorg.

 Filtret under spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum och det sköter du själv. Alla tappställen för vatten har avstängningsventiler placerade under diskbänk, tvättställ, vid badkar och vid tvättmaskinen. 

Det här är viktigt att du känner till så att du snabbt kan stoppa ett oönskat vattenflöde, vilket du gör genom att med mejsel vrida ventilen ett kvarts varv medsols. På så vis kan en större skada undvikas tills du hinner få hjälp.

 (RING HSB 010-303 27 00).
Tvättmaskinen, torkskåp, kyl och frys samt spis & spiskåpa svarar du själv för skötsel och underhåll av. Kostnaden för några smärre underhåll och reparationer (t ex avloppsrensning, packningsbyte) är inlagda i hyran, övrigt får du själv betala. 

APOLLOGÅRDEN

 
Tvättstugan har du tillgång till om du har en bokningscylinder (saknar du en bokningscylinder kan du prata med Vicevärden.) Bokningstid som inte tas i anspråk EN TIMME in på den bokade tiden anses förbrukad och får tas i anspråk av annan medlem. Går något snett i tvättstugan, t ex fastmangling, använd inte våld utan begär hjälp, (RING TILL  HSB 010-303 27 00)

”OBS”  TVÄTTSTUGAN ÄR ENDAST TILL FÖR MEDLEMMARNAS EGEN TVÄTT.

 
BASTU  FINNS I SAMMA RUM SOM SOLARIET.
Polletter till tvättstuga, bastu och solariet köpes hos Vicevärden,
Exp. tid varje helgfri måndag mellan kl 17.00  - 18.00  

BARN FÅR INTE UTAN MÅLSMANS SÄLLSKAP ANVÄNDA SOLARIET ELLER BASTU

LÄMMNA LOKALERNA I DET SKICK DU SJÄLV VILL FINNA DEM I.

 

Vår boendeform är ett kollektiv, som fungerar bra om vi alla hjälps åt, är aktsamma om gemensamma anläggningar, är trevliga och förstående mot våra grannar och följer de ordningsregler föreningen antagit och efter behov kompletterar.

  

ATT ANVÄNDA KOLGRILL MED ÖPPEN ELD (MED TÄNDVÄTSKA) ÄR FÖRBJUDET INOM OMRÅDET, GASOL ELLER EL-GRILL GÅR TILLS VIDARE BRA.

  

PARKERINGSFÖRBUD  GÄLLER  INOM HELA OMRÅDET

 

  

ÄR DET NÅGOT YTTERLIGARE DU VILL VETA, TALA MED VICEVÄRDEN ELLER NÅGON ANNAN I STYRELSEN.

 Bostadsrättsföreningens medlemmar och hyresgäster åligger:

Att   vara aktsamma och väl vårda föreningens egendom

Att   vid akut skada omedelbart underrätta vicevärd, styrelseledamot eller Fastighetsskötare
        namn och telefonnummer se sidan 1.  

Att   ej använda lägenhet eller annat av föreningens utrymmen för annat
       än för avsett ändamål.

Att   inte störa kringboende efter kl. 22.00  med för hög volym på musikanläggning, TV och   
andra saker t.ex.( hög samtalston skrik & stoj )  som kan verka störande för dina grannar,   
samt onödigt spring i trapporna, gäller även dagtid.
        
Att   inte duscha, diska eller tvätta efter kl. 22,00.

Att   tillse att fotbolls-och ishockeyspel eller liknande aktiveteter inte förekommer på gårdar
       eller parkeringsplatser, hänvisa ungdomar till härför avsedd plan.

Att   inte åka in i onödan med bil ej heller parkera inom området (P-förbud inom området).

Att   inte använda entréplanen som uppställningsplats så att det hindrar dina grannars
       in och ut passage från sin lägenhet.

Att   inte under några förhållanden piska och skaka mattor från balkonger,
       vilket är helt förbjudet. TÄNK PÅ ATT DIN GRANNE FÅR NED ALLT SKRÄP
       PÅ SINA FÖNSTER ELLER SIN UTEPLATS, KANSKE T O M   I MATEN SOM DE
       SITTER UTE OCH ÄTER.

Att   inte rasta hundar inom området utan att ta upp bajs efter dom. har du katt
       se till att ha den under kontroll så att den inte blir till besvär för andra genom att
       springa överallt och smita in till grannar, det finns människor som är allergiska,
       ej heller förorena i sandlådor och rabatter, du kan få bekosta sandbyte i förorenad sandlåda.

Att   mata fåglar är förbjudet inom området då de förorenar på balkonger och uteplatser.

Att   iaktta sparsamhet med vatten såväl varmt som kallt.

Att   ej inrymma utomstående personer i lägenheten om det kan medföra men för föreningen
       eller annan medlem.

Att   som boende i föreningen iaktta allt som fordras för att bevara sundhet ordning och
       skick inom fastigheten.

Att   i övrigt ställa dig till efterrättelse av styrelse och vicevärd lämnade föreskrifter.

Att   respektera regeln om lugn och ro efter kl. 22.00.

       Nyttjanderätten till lägenhet är förverkad och föreningen således berättigad uppsäga
       bostadsrättshavare till avflyttning om gällande regler ej följs.

       Uppsäges bostadsrättshavare till avflyttning har föreningen enligt Bostadsrättslagen
       rätt till ersättning för skada.