På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Trivsel och ordningsregler

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också föreningens ordningsfrågor. Styrelsen har därmed ansvaret för föreningens ordningsregler. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus. Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och boende. Utöver ordningsreglerna gäller föreningens stadgar.

 För vem gäller ordningsreglerna?

 Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

 Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

 Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna, måste den först uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter, och om medlemmen trots uppmaning till efterrättelse inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning.

 Allmän aktsamhet

 Var aktsam om och vårda väl föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

  Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna, måste den först uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter, och om medlemmen trots uppmaning till efterrättelse inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning.

  Gemensamma kostnader

  Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och gemensam el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. Värme är även en gemensam kostnad, tänk på att vara sparsam med värmen.

  Trivsel:

  • Blommor på balkongen är trevligt och vackert men tänk på att blomsterlådorna skall hängas på räckets insida. Därmed elimineras riskerna om lådan skulle falla ned. Tänk på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under.

 • Vädring på balkongen är tillåten förutsatt att det inte skapar olägenhet för andra, men skall då ske så lågt och så långt in som möjligt. Samma regler gäller för torkning av tvätt. Det är förbjudet att hänga ut mattor och liknande över balkongräcket.

 • Tänk även på att innergården är väldigt lyhörd. En varm sommarkväll/natt kan det vara många som har sitt sovrumsfönster öppet. Om någon för högljudda samtal eller spelar musik ute på balkongen kommer grannarna kanske att störas av detta. Om du blir störd så prata i första hand med den som stör.

  • Förvara inte eldfarligt material som t.ex. bensin på balkongen. Kasta inte fimpar från balkongen.

 Grillning:

  • Använd i första hand föreningens grillplats. Får nyttjas mellan kl. 12-21. Lämna inget ät- eller brännbart kvar. Det skall vara tyst och städat senast kl. 22.00. Se särskilda anvisningar. Du som använder egen grill skall efter grillning avlägsna grillen från gården.

Fasaden:

 • Föreningen har ansvar för underhåll och skötsel av både fasad och balkonger. Därför är det inte tillåtet att fästa saker på fasaden såsom t ex. fasadfast belysning, spaljéer, eller att sätta upp parabolantenner.  Skriftlig ansökan måste lämnas till styrelsen om man önskar montera elkontakt på balkongen.

 Säkerhet:

  • Raketer eller annan typ av fyrverkeri får inte avskjutas från balkong eller föreningens mark.

  • Se till att balkongdörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

  • Balkongen får inte användas till permanent förvaring av föremål som ej är relaterade till bruket av densamma. Exempel på detta kan t ex vara cyklar.

  Trappuppgångar :

  Trappuppgångar och utrymme utanför varje våning får inte under några omständigheter användas som förvaring av hushållssopor eller privata ägodelar. Detta med hänsyn till brandsäkerhetsreglerna  som vi måste efterleva. Det gäller nolltolerans angående sådana.

  Tvättstuga

 Föreningen har 6 stycken tvättstugor (2 per gård). Boknings-schema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Mattor får inte tvättas i föreningens tvättmaskiner.

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

  Cyklar förvaras på gården i cykelställ eller i källarutrymmen. Cyklar, mopeder, barnvagnar och rullatorer får under inga omständigheter förvaras i trapphusen eller i entréer med hänsyn till brandsäkerheten och framkomligheten.

Dörrar

Dörrar till källare och tvättstugor skall alltid vara låsta och portarna stängda.

Fåglar

 Matning av fåglar är förbjudet på föreningens mark.

 Gården

 Allmän hänsyn ska visas mellan medlemmar i sitt nyttjande av gården. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.

  Soprum för hushållssopor:

 • Soprummen vid varje trapphus har två kärl, en för kompost och en för brännbart. Soppåsarna ska vara väl förslutna för att undvika spill. 

 Källare

 I källare får förvaring av personliga tillhörigheter endast ske på avsedd plats. Inget brännbart eller explosivt material får förvaras i källare. Gångar skall av säkerhetsskäl vid brand och räddning hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare.

Parabolantenn

  Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad , balkongräcke eller föreningens mark.

 Husdjur

 Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och får inte heller rastas på föreningens mark. Undvik rastning på gatan runt byggnaden i det längsta. Ägaren ansvarar för att plocka upp efter husdjuren.

 Störningar

 Alla boende i fastigheterna är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Detta gäller såväl i lägenheten som på gemensamma utrymmen. Tänkt på att det är lyhört i fastigheten, i synnerhet gäller detta via golvet ner till lägenheten under. Extra angeläget är att vi inte stör varandra med höga ljud mellan kl. 22-07.

 Får man ha fest?

 Självklart ska man få ha fest ibland. Informera och tala med grannarna om Du planerar en aktivitet som kan generera störande ljud. Be dem höra av sig om de blir störda. Tänk på att det är mycket lyhört i fastigheten. Ljud från balkonger och öppna fönster in mot gården får en förstärkande effekt. Visa hänsyn när det blir sent. Sänk musiken om Du blir ombedd. Medlem som har fest ansvarar också vid behov för städning av gemensamma utrymmen efteråt. Tänk också på att det inte är tillåtet att fimpa eller kasta ner fimpar på gården.

Om du blir störd.

I en flerfamiljsfastighet är det oundvikligt att man hör grannarna ibland. Om Du blir störd av din granne ska du i första hand kontakta denne och försöka lösa problemet. Enstaka störningar är inte en styrelsefråga. Upprepade störningar bör dokumenteras med datum och tid och karaktär gärna från flera medlemmar. Eventuella polisanmälningar och väktaringripanden måste dokumenteras. Det är mycket svårt att få en medlem vräkt om man inte har utförlig dokumentation. Det första styrelsen kan göra är att samtala med den störande grannen. Om detta inte hjälper kan man skicka ett brev med ”anmodan om rättelse” då fortsatt störning kan leda till avhysning. Som sista utväg kan styrelsen ansöka hos tingsrätt om uppsägning. Här krävs alltså bevis i form av noggrann dokumentation.

Andrahandsuthyrning

 Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens tillåtelse. Begäran om godkännande ska vara skriftlig och skälen för andrahandsuthyrning skall framgå. Vidare skall ansökan innehålla information om tidsperiod samt den tilltänkte andrahandshyresgästen.

  Förändringar i och underhåll av lägenheten

Bostadsrättsinnehavare är ansvariga för invändigt underhåll av lägenheten. I föreningens stadgar framgår vad som ingår i lägenheten och vad som ska underhållas. 

Våtutrymmen är särskilt känsliga då läckage och fuktskador är dyra att reparera och kan även påverka intilliggande lägenheter. Läckageskydd under diskmaskin och kyl/frys rekommenderas därför.

Viktigt att veta att hemförsäkring är obligatorisk och föreningen täcknar bostadsrättstillägg för alla sina medlemmar.

Parkering och biltrafik på gårdarna

Parkering är ej tillåten på gårdarna. Vid in- eller utflyttning eller om du anlitar hantverkare som har sin verkstad i bilen kan du begära ett tillfälligt parkeringstillstånd av föreningens vaktmästare. I övrigt gäller att biltrafik skall hållas till ett minimum. Endast parkering för i- och urlastning är tillåten. P-övervakning: Aimo Park, telefonnummer 0771 - 969 000.

 P-plats / garage

 Det är förbjudet att lämna motorvärmarsladden i stolpen utan att ha den kopplad till bilen. Föreningen förbehåller sig rätten att omhänderta lösa sladdar.

Renovering

 Vid renovering är det obligatoriskt att kontakta styrelsen i förväg. Renovering får ske mellan kl. 07 – 20.00 vardagar och kl. 09.00 – 20.00 helger. Medlemmar ansvarar för att allt skräp tas bort, både i trapphuset och utanför porten (även t ex sågspån). Visa hänsyn och förvarna dina grannar innan du börjar renovera.

 Rökning

Rökning kan uppfattas som mycket störande av dina grannar. Se till att röklukt ej kommer ut i trapp-huset. Visa hänsyn om du röker på balkongen eller utanför porten. Plocka upp fimpar och ”snuspåsar” då dessa bidrar till att området ser skräpigt ut.

 Skador / Fel

Skador/ Fel anmäls omedelbart till :

HSB MÄLARDALARNA                tfn: 010-303 27 00                     

SERVICECENTER

Felanmälan-Jour dygnet runt 

Felanmäl i första hand under ordinarie arbetstid, kl. 08.00-16.00