På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Föreningens krönika

Syftet med denna sida är att dokumentera stora som små händelser i föreningens liv. Först och främst hade jag tänkt mig om- och tillbyggnationer, renoveringar osv. men alla förslag beaktas! I takt med att jag hittar, eller får, information om saker som hänt i föreningen genom åren kommer jag att lägga upp dem.

"In the beginning..."

BRF Bergsmannen registrerades 1967 och de första medlemmarna flyttade in 1971. Föreningen består av 229 lägenheter mellan 2 rum och kokvrå upp till 4 rum och kök.

Namnet "Bergsmannens" ursprung

Namnet "Bergsmannen" kommer från de bönder som sysslade med bergsnäring utöver sin bondgård.

Till bondgården fanns ofta stora skogsägor vilket behövdes för tillmakningen i gruvorna (användes ända in på 1800-talet). Även masugnarna i de många hyttorna krävde sitt bränsle. Det var därför naturligt att bönder - i alla fall de rikare bönderna - även sysslade med gruvnäring i någon form.

 Bergsmannens privilegiebrev

Orsaken till privilegiebrevets uppkomst är dels att konungen hävdade sin rätt till all gruvnäring i Sverige. Varför det blev reglerat i privilegiebrev skulle kunna bero på att de tillkom under den stora lagstiftningens tid - Västgötalagen skrevs ner ungefär 1220. Med privilegiebreven gav man bergsmännen rätt att utnyttja gruvorna under bestämda villkor. Där fanns bl.a. hans förmåner och skyldigheter beskrivna. Den viktigaste förmånen var att den bonde som ägde del i bergshanteringen, myrmalm, gruva eller hytta, betalade lägre skatt. Dessutom hade man rätt att erlägga skatten i järn eller koppar. Denna skattelättnad kallades för "bergsfrälse".

Det äldsta privilegiebrevet man hittat är daterat 1303 och systemet med privilegiebrev fanns i bruk ända till 1850-talet.

2019

Relining av takbrunnar och avloppsrör (dagvattenledningar)

Underhållspolning av samtliga avloppsstammar med het vatten

Installation av temperaturgivare i samtliga lägenheter

Reparation cirkulationspump CP02 på VVX VS01

2018

Avslutat projekt: Byte av lägenhetsdörrar inklusive låssystemet

Påbörjat projekt: Relining av takbrunnar och avloppsrör(dagvattenledningar)

 Filmning av utvalda stammar med dokumentation

 Byte av styrsystemet av värme och varmvattenanläggningar

 Reparation styrelektroniken på ej fungerande cirkulationspumpar

 Energideklaration

2017

Byte av lägenhetsdörrar inklusive låssystemet

Renovering av gårdar inklusive staket och fasader

Renoveringav garage och parkeringen

Reparation skadade husgrunder och målning av socklar

2016

 Byte av belysning på parkeringen och garage

Byte av belysning på alla gårdar

Byte av takplåt, samt hängrännor och stuprör

Uppfräschning av husgrunder/socklar

Provtvätt av smutsiga fasader

 2015

PCB sanering

Renovering av gårdar – kvarstående arbete för 2014

 Renovering av tvättstugor - tvätt utrustning

2014

Renovering av gårdar.

Energioptimering garage.

2013

Fönsterbyte

OVK besiktning

2012

Reparation av undercentral 

 Reparation staket

Projekt: Kulvert nedre gården

Renovering av föreningens lokaler efter översvämningen

2011

Projekt inpasseringssystem (bytte av alla entre´, soprumsdörrar och källardörrar samt montering av kodlås och porttelefoner ).

2010

Elmätare monterades upp i samtliga lägenheter då föreningen övergav kollektiv elmätning för Individuell Mätning & Debitering. EcoGuard heter leverantören.

Upphandling av nya portar med tillhörande inpasseringssystem inleddes.

 2009

Samtliga motorvärmarcentraler byttes ut. De nya enheterna är dessutom förberedda för individuell eldebitering så att var och en betalar för den ström han/hon gör av med - varken mer eller mindre.

 2009 var året då Lugnets Gård AB, för andra året, fick Falu Energi & Vattens pris som bästa vaktmästarfunktion!!

De fick det även första året det delades ut, 2004.

2008

 • Under 2008 genomfördes en inventering och uppmärkning av vinds- och källarförråd.
 • Lagstadgad energideklaration genomfördes med mycket gott betyg.
 • PCB-inventering har genomförts. Sanering kommer att behöva göras av fogar.
 • Balcoprojektet (2006) avslutades formellt i och med den garantibesiktning som utfördes.
 • Underhållsplanen har omarbetats grundligt då föreningen står inför en hel del investeringar de närmaste åren.

2007

Genom ett avtal mellan TeliaSonera och HSB Dalarna fick föreningen ett fiberLAN installerat utan kostnad. Installationen hade annars hamnat på cirka 1.5 mkr!

2006

Efter många om och men i planeringen och upphandlingen monterades de nya balkongfronterna samt inglasningen under sommaren 2006. Eftersom det är ett byggprojekt så blev det förstås försenat och en del problem, såväl stora som små, uppstod men på det hela taget gick det rätt bra.

2005

Ett rum på Engelbrektsgatan 53 B ställdes i ordning som ett gästrum för medlemmarnas långväga besökare.

Ny trappbelysning införskaffades och monterades

2003

 • 2003 var året då samtliga tvättstugor fick sig en välbehövlig renovering. Nya tvättmaskiner och torkskåp. Torktumlarna och centrifugerna var dock i så gott skick att de fick stå kvar ett tag till.
 • Kulvert #2  byttes ut.
 • Huskropparna tillhörande mellangården har fått ny takbeläggning.
 • De äldsta garagen fick nya paneler samt ränndal.

2002

 • De sista balkongtaken renoverades.
 • Taken på tre huskroppar har fått ny takbeläggning.
 • I samband med den takrenoveringen har även takfönstren i trapphusen setts över.
 • En av totalt sex kulvertar har bytts ut.
 • En källarlokal på Sturegatan 100B har gjorts i ordning som föreningslokal.
 • Rökdetektorer med 10-årsbatterier köptes in och monterades i samtliga lägenheter.
 • De nya garagen har målats.
 • Skyddsrummen har åtgärdats enligt civilförsvarets rekommendationer.

 2001

 • Under hösten 2001 byggdes två nya garagekroppar med totalt 28 platser upp på den plats där värmeverket en gång stod.
 • Översyn av värmesystemet gjordes där vi bl.a. bytte samtliga ventiler på värmeelementen.
 • Två balkongtak renoverades.
 • TV-nätet uppgraderades så att man nu även kan abonnera på bredband via ComHem; s.k. "3 hål i väggen".

2000

Husen mot Nybrogatan fick nya fönster pga. trafikbullret.

 

 • 3213195554.jpg
  3213195554.jpg
 • Bergsmannen Hans Hansson, f. 1802.
  Bergsmannen Hans Hansson, f. 1802.
 • Ett tidigt privilegiebrev...
  Ett tidigt privilegiebrev...
 • 2269436137.jpg
  2269436137.jpg
 • 351538286.jpg
  351538286.jpg
 • De nya balkongerna på H70
  De nya balkongerna på H70
 • Föreningens övernattningsrum (2005)
  Föreningens övernattningsrum (2005)
 • Garage av RS2-typ från Mellby Industri AB.
  Garage av RS2-typ från Mellby Industri AB.