2009

Fr.o.m. mars 2006 delar styrelsen ut ett enkelt informationsbrev till samtliga medlemmar. Bladet som är döpt till "Privilegiebrevet" delas ut varje kvartal (mars, juni, september, december).

För de medlemmar som insisterar på ett papperslöst samhälle och vägrar arkivera dessa informationsbrev -
kan man här öppna upp/ladda ner informationsbreven i .pdf-format här.

Filer med suffixet "p" samt med en kort innehållsdeklaration är information som anslagits på portarna.