Motioner

Hur skriver du en bra motion?

En motion är medlemmarnas förslag till föreningens årsstämma. Frågor som tas upp i motioner bör handla om föreningens inriktning, strategi, övergripande och/eller andra principiella frågor.


1. Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Observera att om du har flera ämnen ska du skriva flera motioner; ämnen av olika slag ska inte tas upp i samma motion.
2. Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
3. Ange ditt förslag till lösning och de argument du har.
4. Avsluta med din och eventuella medmotionärers underskrifter, lägenhetsnummer och datering.


Styrelsen svarar därefter på motionen och lägger ett förslag till beslut till årsstämman. Om styrelsen lämnar ett annat förslag än ditt bör du som motionär vara på plats och yrka på bifall till ditt förslag eller ordna så att någon annan gör det.