Fastighetskontoret

Fastighetskontoret ligger på Kronetorpsgatan 64.

Kontoret går att nå på telefonnummer: 040-93 81 43