På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Trivselregler

TRIVSELREGLER för HSB Brf Astern

Allmän aktsamhet och hänsyn
Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. För allas trevnad tänk på att visa respekt och omtanke för dina grannar. Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med husvärdarna


Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens medgivande. Begäran om medgivande ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Efter godkännande ska styrelsen ha en kopia av upprättat 2:a handkontrakt. Tänk på att man ej får ta ut oskälig hyra och att andrahandsuthyrning beviljas tolv månader i taget. Tänk på att Du som hyr ut är fullt ansvarig under hela andrahandsuthyrningen.


Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är skyldiga att känna till och rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet, Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.


Allmän säkerhet
Kontrollera noga att ni låser efter er när ni använt tvättstuga eller miljörum. Dörrar som inte går igen ska anmälas till vaktmästaren för åtgärd.
För områdets säkerhet meddela grannar eller husvärdarna om Du är bortrest under en längre tid. Malmö HSB Brf Astern, Asterngatan 2, 233 34 Svedala brf.astern@bolina.hsb.se


Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter
Miljörummen får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt. Föreningen åtar sig inte att forsla bort detta och varje bostadsrättinnehavare får själv se till att sådant avfall lämnas på miljöstation. Vitvaror omfattas av producentansvar vilket innebär att alla leverantörer är skyldiga att ta emot dem för återvinning. Föreningen åtar sig inte att forsla bort vitvaror och det är därför inte tillåtet att ställa några vitvaror i grovsoprummet. Kontakta istället Ragn-Sells eller Svedala kommun för info. Föreningen åtar sig inte att forsla bort byggavfall och det är därför inte tillåtet att lämna byggavfall i miljörummen.

Avgift
Avgiften till föreningen betalas månadsvis och skall vara föreningen tillhanda senast förfallodagen. I avgiften ingår bl. a. värme, vatten och sophämtning. Autogiro finns att beställa via HSB Malmö, vi ser gärna att Du använder denna möjlighet.

Altaner
Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal Altanmöblering ex: kyl/frys, byggavfall, däck, mm ska inte förvaras på altaner, då det drar till sig ohyra.

Brandsäkerhet
Var försiktig med eld. Rökning är förbjuden i föreningens gemensamma utrymmen. Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Ytterligare information om brandsäkerhet lämnas av styrelsen.

Bygglov
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.
4. Byggnation av uterum kontakta styrelsen eller Svedala kommun

Elektriska installationer
Alla fasta elektriska installationer skall vara utförda av behörig elektriker. Kontakta husvärdarna om du vill ha rekommendation om behörig elektriker. Inga förändringar får göras i säkringsskåp utan styrelsens skriftliga tillstånd.

Försäkring
En hemförsäkring för hyresrätt täcker inte de kostnader som du har ansvar för som bostadsrättsinnehavare. Det är därför mycket viktigt att du tecknar en hemförsäkring för bostadsrätt innan olyckan är framme. Föreningen har sedan 2017-01-01 tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg via Länsförsäkringar.

Bostadsrättsförsäkringen och bostadsrättstillägget, vad ingår?

För vem gäller reglerna
Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen för råd innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de kringboende när Du utför störande arbeten i lägenheten. Se bygglov.

Garage
Är till för motordrivet fordon, däckförvaring och extra bränsle 5 liter! och inget annat. Brf Astern tillåter inte förråds förvaring, verkstad eller bränsle och oljor som överstiger totalt 5 liter.

Gårdarna
Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. Gårdarna är till för alla boende och får gärna användas för arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna. Gårdsfester måste dock vara avslutade senast kl. 23.00 om inte annat överenskommits. Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till fläckar eller på annat sätt skadar fastigheten. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

Har Du frågor
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa trivselregler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Husdjur
Innehavare av husdjur ansvarar för att dessa inte stör eller förorenar inom fastigheten. Husdjur får alltså inte rastas på gårdarna.

Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Vid renovering i våtutrymmen skall arbeten utföras på ett fackmannamässigt sätt samt enligt gällande branschregler. Skriftliga råd om renovering av badrum kan erhållas av Styrelsen.

Om Du tänker flytta
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Boendepärmen tillhör bostadsrätten och skall vid försäljning finnas kvar komplett och i gott skick.

Om gemensamma kostnader
Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Meddela Vaktmästaren om kranar eller toaletter står och droppar/ljuder. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

Parkeringsplatser
Är till för boende och besökande till Brf Astern. Respektera de parkeringsplatser som finns! Hitta inte egna på området. Släp och husvagnar hänvisas till norra tvärgatan.

Störningar
Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Bostadsrättslagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i samtliga gemensamma utrymmen som t.ex tvättstuga samt gård. Hänsyn gäller dygnet runt.

Tvättstuga
Föreningen har fyra tvättstugor. Bokning av tvättstugan sker via bokningsterminalerna med hjälp av nyckelbrickorna. Inbokade tvättider som inte har tänkt användas ska avbokas för att frigöra tiderna till andra medlemmar. Bokning schema och särskilda ordningsregler finns anslagna vid tvättstugan. Observera att mattor, djurfiltar inte får tvättas itvättmaskinerna.

VVS-installationer
Inga arbeten på fastighetens rör-, värme- eller ventilationssystem får göras utan styrelsens skriftliga tillstånd.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?
Enligt bostadsrättslagen kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar om trivselreglerna inte följs. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmoda medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots tillsägelse inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning av bostadsrätten.