Adressändring - Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten.

Skatteverket sprider sedan din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns.

När du kommunicerar med myndigheter, t ex genom att anmäla ny adress, använder man det
4-siffriga lägenhetsnumret (t ex 1104) som står på dörrkarmen ovanför din lägenhetsdörr. Mer information om de två olika lägenhetsnummer som förekommer, samt hur man använder och hittar dessa finns här Information Lägenhetsnummer

 

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du skall anmäla detta till fastighetskontoret, så ser personalen till att justera namnet på dörren, på infotavlan i entrén samt i porttelefonen.